Законодавство

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (28.06.1996)

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (06.10.1999)

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (06.10.1999)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (05.06.2003)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (08.09.2005)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про проведення ґендерно-правової експертизи (12.04.2006)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки (05.07.2006)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період ДО 2016 РОКУ (26.09.2013)

Загальна декларація прав людини (10.12.1948)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (19.10.1973)