Загальна інформація

Дистанційний онлайн-курс – це спеціальна гендерна освітня програма (реалізується з 2011 року) для журналісток / журналістів та студентства журналістських відділень і факультетів українських вишів, що сприяє формуванню гендерної компетентності та гендерної чутливості, виробленню навичок створення гендернокоректних медіа-продуктів.

Дистанційна форма є зручною, адже дозволяє вчитися без відриву від основної діяльності:  для навчання вам необхідно 3-4 години щотижня за вільного графіку.

Курс розроблений згідно з сучасними вимогами до організації дистанційної освіти нового покоління:

- використовується
вільно поширювана популярна міжнародна платформа підтримки дистанційної освіти «Moodle»;
- залучені до реалізації проекту лише досвідчені, висококваліфіковані фахівчині й фахівці;
- створюється сучасний, якісний навчальний матеріал, що базується на останніх міжнародних і вітчизняних наукових здобутках в гендерній проблематиці;
- текстовий контент максимально унаочнюється – використовується багато аудіо- та відеоматеріалів, фотографій, малюнків, а також додаткових інформаційних файлів, що розширюють і доповнюють базовий навчальний матеріал;
- застосовуються технології Skype – для проведення онлайн-конференцій, щоб забезпечити всім вільне спілкування з тьюторською командою та між собою під час обговорення навчального матеріалу.

Дистанційний онлайн-курс складається з двох послідовних, проте окремих рівнів – базового і поглибленого. Перший передбачає здобуття загальних знань про гендер та його роль у створенні нерівностей в суспільстві, другий розкриває сутність гендерної проблематики докладніше, зачіпає контроверсивні, дискусійні теми. 

Щоб взяти участь у навчанні, потрібно лише мати доступ до мережі Інтернет і зареєструватися на нашій веб-сторінці, де протягом півтора-двох місяців відбуватиметься знайомство з текстами навчальних модулів (на базовому рівні їх 5, і 6 – на поглибленому), ілюстраціями, аудіо- та відеофайлами, там же виконуватимуться творчі завдання.

Відбір до участі в дистанційному онлайн-курсі здійснюється на конкурсній основі – на підставі аналізу заповнених за встановленою формою анкет. Особам, які успішно закінчили кожний з рівнів навчання, видається іменний сертифікат. Навчання безкоштовне.