В

Вплив інтервенцій міжнародних фінансових інституцій на права жінок в Україні

Вплив інтервенцій міжнародних фінансових інституцій на права жінок в Україні

Вплив інтервенцій міжнародних фінансових інституцій на права жінок в Україні. Спільний тіньовий звіт, Комітет CEDAW, 66 сесія

Тіньовий звіт по Україні від імені:
Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу з наступними українськими жіночими групами:
Центр соціальних і трудових досліджень, Театр для діалогу, Гендерний клуб Дніпро, ГО «Центр майбутнього», БФ «Посмішка дитини» і Альтернативний молодіжний центр.
Цей звіт був написаний при сприянні Благодійного Фонду «Восток-SOS», а також незалежних активістів: Микити Підгори, Оксани Покальчук, Уляни Єгорова, Аліни Ярославської, Оксани Потапової.


Завантажити
Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ , 2003. – 189 с.

Пропоноване видання «Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» – це збірник, до якого увійшли Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок і документи, що розкривають сам процес звітування в Комітеті ООН. Видання підготовлене спільними зусиллями Державного комітету України у справах сім’ї та  молоді і Програми рівних можливостей ПРООН.

Крім зазначених матеріалів до видання увійшли міжнародні і національні документи, пов’язані з Конвенцією ООН про ліквідацією всіх форм дискримінації щодо жінок (1979).


Завантажити
Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний посібник для державних службовців

Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний посібник для державних службовців

Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний посібник для державних службовців. – К.: К.І.С., 2004. – 178 с.

Пропонований посібник підготовлений фахівцями з ґендерних питань і спрямований на те, щоб допомогти державним службовцям у виробленні пропозицій щодо формування ґендерної політики у відповідній сфері.

Міністерство юстиції України рекомендує посібник для використання під час нормотворчої діяльності, вироблення пропозицій та рекомендацій щодо формування політики в різних сферах, підготовки аналітичних та інших доповідей.


Завантажити
Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник

Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник

Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник. – К.: К.І.С. , 2005. – 186 с.

Пропонований практичний посібник “Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України” підготовлений авторами з метою стимулювати подальші творчі розробки цього актуального для парламенту напрямку досліджень та практичного запровадження. У посібнику зібрані матеріали з питань забезпечення ґендерної рівності в актах міжнародного та європейського права, ґендерної політики, правового регулювання ґендерних процесів в Україні, ґендерної експертизи законопроектів, утвердження паритетної демократії в культурі парламентаризму.

Посібник розрахований на народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, науковців, всіх зацікавлених громадян.


Завантажити
Нейманіс А.  Впровадження ґендерних підходів. Практичний посібник

Нейманіс А. Впровадження ґендерних підходів. Практичний посібник

Нейманіс А. Впровадження ґендерних підходів. Практичний посібник. –  Словаччина, 2002.

Цей посібник розрахований на політиків, які не є фахівцями з ґендерних питань, проте згідно зі своїми організаційними обов’язками у повсякденній роботі відповідають за впровадження ґендерних підходів на практиці. Завданням цього посібника є надання допомоги зазначеній категорії працівників.  


Завантажити
Маршалл Ш. Кибер К. Власть прикосновения: Поэтическая терапия – способ исцеления от перенесенного сексуального насилия

Маршалл Ш. Кибер К. Власть прикосновения: Поэтическая терапия – способ исцеления от перенесенного сексуального насилия

Маршалл Ш. Кибер К. Власть прикосновения: Поэтическая терапия – способ исцеления от перенесенного сексуального насилия. – М.: САФО, 1992.

Книга написана для пострадавших от сексуального насилия в детстве и является руководством для самостоятельных занятий поэтической терапией.

Поэтическая терапия была разработана Джеком Линди, доктором медицинских наук, автором книги "Стихи исцеляют". В своей книге он пишет, что для людей, потерявших надежду, занятия поэзией могут стать ключом к исцелению. 


Завантажити
Жеребкина И.А. (ред.) Введение в гендерные исследования. Часть I

Жеребкина И.А. (ред.) Введение в гендерные исследования. Часть I

Введение в гендерные исследования. Ч.I: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – 708 с.

Данное учебное пособие представляет новую академическую дисциплину — гендерные исследования, которые рассматривают различные аспекты социальных проблем пола. Гендерная проблематика в учебнике представлена как в традиционных социальных дисциплинах, которые входили в «пантеон» советских социальных наук (социология, философия, психология, лингвистика, экономическая теория, история), так и в новых – таких как политология, антропология, культурные исследования, мужские исследования, феминистская теория, экология и другие.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов и аспирантов университетов и всех, интересующихся гендерной проблематикой.


Завантажити
Введение в гендерные исследования: учебное пособие для студентов вузов

Введение в гендерные исследования: учебное пособие для студентов вузов

Введение в гендерные исследования: учебное пособие для студентов вузов / Костикова И. В. и др.: Под общ. Ред. И. В. Костиковой. – 2 изд., перераб. И доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 255 с.

Учебное пособие (1-е изд. 2000 г.) является одним из первых систематических изложений теории гендера. Это результат многолетней работы лаборатории проблем развития гендерного образования факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова. Пособие дает представление о междисциплинарности гендерных исследований: проблема конструирования пола рассматривается в контексте истории философии, культуры, экономики, религии, представлены социологические и лингвистические аспекты изучения.


Завантажити
Бутовская М. Л.  Власть, пол и репродуктивный успех

Бутовская М. Л. Власть, пол и репродуктивный успех

Бутовская М. Л.  Власть, пол и репродуктивный успех. – Фрязино: «Век 2», 2005. – 64 с.

Книга знакомит читателя с современными  представлениями об эволюции полового поведения человека.  В книге предлагается реконструкция половых связей  на разных этапах эволюции человека и обосновывается связь между формированием устойчивых пар между полами и удлинением сроков младенчества и детства. Обсуждается вопрос о связи между сексом и воспроизводством в современном обществе.

Издание предназначено антропологам, психологам, культурологам, социологам, специалистам по рекламе и маркетингу, широкому кругу читателей.


Завантажити
Наоми Вульф. Вагина. Новая история женской сексуальности (ознакомительный фрагмент)

Наоми Вульф. Вагина. Новая история женской сексуальности (ознакомительный фрагмент)

Наоми Вульф. Вагина. Новая история женской сексуальности (ознакомительный фрагмент)

Американская журналистка и писательница Наоми Вульф, автор культового «Мифа о красоте», посвятила свою новую книгу... вагине. Предпринятое Вульф исследование превратилось в увлекательное и полное неожиданных открытий путешествие во внутренний мир женщины. То, как относятся к вагине в разных культурах – с уважением или презрением, внимательно или пренебрежительно, – демонстрирует отношение к женщине как таковой. Для адептов тантры вагина – это путь к просветлению, для средневековых отцов церкви она была вратами ада, а для современной массовой культуры, пронизанной порнографией, это просто одно из многих средств развлечения. Но понять, что же такое вагина на самом деле, можно, только если знать, что между нею и мозгом существует тесная связь. Это доказывают научные исследования, посвященные биохимическим процессам, которые вагина запускает в мозге. Именно вагина определяет творческий потенциал женщины, степень ее уверенности в себе и даже характер. По сути, она является неотъемлемой частью женской души. Зная об этой связи, можно, наконец, лучше понять женскую сексуальность и индивидуальность, а для женщин это значит – понять и оценить себя.


Завантажити