Історія


Логотип ГІАЦ КРОНАДіяльність «КРОНИ» спрямована на формування нової громадської свідомості, розвиток демократичних цінностей, досягнення гендерної рівності в Україні, розбудову громадянського суспільства.

Громадська організація «КРОНА» пройшла три основні етапи свого розвитку, гармонічно прямуючи від одного до іншого.
У 1996 році ініціативною жіночою групою був створений «Материнський центр «Крона», який пізніше об’єднав декілька жіночих груп самодопомоги. Це був початок періоду трансформації суспільства, багато жінок залишилися без роботи, треба було виживати самим і забезпечити виживання дітям. У жінок була потреба підтримки, підсилення впевненості в собі, наснаження сили та активності.
У процесі діяльності жінки усвідомлювали зміни в собі, своєму світобаченні й відчували потребу ділитися своїм досвідом з іншими жінками, які потребують допомоги.

У 1999 році організація переросла в «Жіночу організацію «Крона», що дало жінкам новий поштовх підсилення активності для участі у створенні громадянського суспільства, тобто у жінок з’явилась активна громадська позиція, яка потребувала виходу.

З 2000 до 2010 року був особливий період активності організації, за який виконано чимало великих освітніх проектів.
Місією організації стало сприяти соціально-політичній активності жіночого руху в Україні, розвитку самосвідомості жінок, укріпленню позиції жінки в сучасному українському суспільстві, гендерній рівності.

«КРОНА» працює в сфері неформальної освіти для жінок та молоді, активісток громадських організацій.

У 2003 році народився найкращий та найтриваліший проект – інформаційно-просвітницьке видання «Я». Відповідно до етапів розвитку організації «КРОНА» журнал спочатку робив акценти на розвитку особистості, а пізніше перетворився на гендерний журнал.

У цей період «КРОНА» реалізує довгостроковий проект «Створення та розвиток регіональних жіночих освітніх центрів в Україні» в рамках міжнародної програми «Україна в Європі» за фінансової підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля (Німеччина).

Мета проекту – укріпити позиції жінки в суспільстві через створення і розвиток мережі жіночих та молодіжних ініціатив самодопомоги, їх вплив на суспільно-політичний розвиток України, формувати жіночий політичний погляд в Україні, посилення політичного впливу жіночих організацій та жінок-лідерок неурядових організаціях на розвиток регіональної політики.
У Харкові, Львові, Сімферополі проведено п’ять освітніх курсів соціального менеджменту для жінок «Наснаження силою», в яких взяли участь понад 130 жінок, які пізніше почали створювати громадські ініціативи та організації.

У 2004 році «КРОНА» розробила концепцію тренінгової програми «Жінки створюють майбутнє» для жінок-лідерок неурядових організацій різних регіонів України. За 2 роки за цією програмою було проведено чотири освітні курси у Харкові, Луганську, Донецьку. Наша діяльність передбачала залучення жінок в освітні тренінгові процеси та дискусії.

Одним із основних своїх завдань «КРОНА» завжди вважала організацію дискусійного простору для активних жінок з метою посилення політичного впливу НДО в регіонах. Протягом двох років організація організовувала суспільно-політичні дискусії, круглі столи з важливих для суспільства питань, залучаючи жінок-лідерок неурядових організацій і неформальних жіночих ініціатив, експертне коло з політології, соціології. Усі ці заходи були спрямовані на формування жіночого політичного погляду, громадянської активності та відповідальності. У форматі діяльності організації важливе місце посідає питання формування гендерної політики в Україні. Гендерні питання стають однією з тем освітніх програм та заходів, що проводить «КРОНА».

У 2004 році в організації реалізовано перший гендерний проект «Гендерна освіта молоді» за фінансової підтримки Фонду «Mama Cash» (Нідерланди). У рамках проекту було створено дві інформаційно-просвітницькі телепрограми з гендерної тематики «Жіночій профіль сучасності» та цикл тренінгів для молодих жінок Харкова.

Цей період був дуже продуктивним та цікавим для всіх учасниць проектів: ми їздили всією Україною, спілкувалися з жінками різних регіонів і дійшли висновку, що у всіх одне і те ж бажання: жити в новій рівноправній Україні, де можна реалізувати свої вміння й отримувати за це адекватну оплату.

Саме в цей період ми розробили та реалізували програму «Український шлях до гендерної рівності» в рамках проекту: «Жіночі освітні центри в Україні» в 4-х регіонах України. Це був наш перший крок до участі у формуванні гендерної політики в Україні. Ми отримали багато матеріалів, що стали підґрунтям для аналізу та нашого подальшого розвитку в гендерній тематиці, а також для проведення наукового дослідження «Гендерні проблеми очима молоді».

До нашої діяльності почали долучатися гендерні дослідниці й дослідники, які мали бажання практичної участі в гендерних перетвореннях в суспільстві.
Таким чином, у 2010 році почався новий етап розвитку – організація перетворилася на «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА», який наразі об’єднує гендерних дослідниць і дослідників, активістів і активісток з усієї України.

На новому етапі нашої діяльності основними цільовими аудиторіями для «КРОНИ» стали освітянська та журналістська спільноти, саме ті люди, які впливають на виховання дітей та формування суспільної думки. Для перших у ГІАЦ «КРОНА» розробилено очну трирівневу гендерну тренінгову програму «Гендерні канікули», для других – дворівневу програму гендерної дистанційної онлайн-освіти, що стала нашою інновацією. Ми реалізуємо програму 1-2 рази на рік, до участі в ній може долучатися широка аудиторія. Програма складається з практичних вправ, що потужно мотивують до глибшого занурення для розуміння гендерних проблем.

Ми пишаємося нашими випусками гендерних журналів «Я» та методичними посібниками, такими, наприклад, як «У пошуках гендерного виховання» (2013), «Гендерні шкільні історії» (2012), аналогів яких немає в Україні.

Сподіваємося, що наш дальший поступ на ниві розвитку демократичного суспільства в Україні буде не менш плідним, і, звичайно, будемо раді йти далі цим шляхом разом з вами!