Ш

Пiсляреволюцiйна Україна – толерантнiсть чи ухил вправо

Пiсляреволюцiйна Україна – толерантнiсть чи ухил вправо

Шестаковський О., Трофименко О., Касянчук М., Вознесенський М. Пiсляреволюцiйна Україна – толерантнiсть чи ухил вправо: науковий звiт про дослiдження / ЛГБТ-центр "Донбас-СоцПроект". - К.: 2016. - 137 с.

Публiкацiя мiстить аналiтичний виклад результатiв дослiдження змiн ставлення до ЛГБТ, якi вiдбулись в українському суспiльствi за час, що минув з початку Євромайдану. Дослiдження базується як на порiвняннi даних двох опитувань 2013 i 2016 рр., а також публiчних виступiв праворадикальних лiдерiв.


Завантажити
Стандарт рівності. Посібник пресової практики з гендерної перспективи

Стандарт рівності. Посібник пресової практики з гендерної перспективи

Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. - За ред. С.В. Штурхецького. - Рівне: видавець О. Зень, 2015. - 200 с.

Посібник написано експертами та експертками консультаційного пілотного проекту, під час якого чотири українські друковані видання на практиці випробовували на собі переваги збалансованого підходу до висвітлення гендернозабарвлених тем та планування тематики видання відповідно до інформаційних запитів читачів/читачок та професійних стандартів журналістики.


Завантажити
 Шокина И. А. Гендерные аспекты хронической безработицы

Шокина И. А. Гендерные аспекты хронической безработицы

Шокина И.А. Гендерные аспекты хронической безработицы

В работе рассматриваются проблемы социально-демографической ситуации хронической безработицы. Особое внимание уделяется гендерным аспектам проблемы занятости, выяснению скрытых причин безработицы и программ выхода из безработицы.

Для работников службы занятости, специалистов центров содействия женской занятости.


Завантажити
Шоре Э., Хайдер К., Зверева Г. (ред.) Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования

Шоре Э., Хайдер К., Зверева Г. (ред.) Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования

Шоре Э., Хайдер К., Зверева Г. (ред.) Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. – М.: РГГУ, 2009. – 530 с.

Сборник статей немецких и российских авторов посвящен теоретико-метологическим и конкретно-научным аспектам «женских» и гендерных исследований, способам инструментализации феминистской и гендерной критики при изучении российской культуры и общества. В статьях представлены различные практики применения гендерного подхода к теории искусства, литературоведению, психологии, политологии, культурологии.


Завантажити
Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді

Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді

Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді. Інформаційно-освітнє видання/ Олена Шевченко, Юрій Франк – ГО «Інсайт», 2014.- 26 с.

У публікації доступно та зрозуміло представлені відповіді на розповсюдженні стереотипні питання, пов’язані з правами та ситуацією ЛГБТ людей в Україні та світі.

Публікація видана за підтримки програми «МАТРА» та посольства Королівства Нідерландів у рамках інформаційної кампанії.


Завантажити
Абетка з прав ЛГБТ

Абетка з прав ЛГБТ

Абетка з прав ЛГБТ. Інформаційно-освітнє видання / Олена Шевченко, Юрій Франк – ГО «Інсайт», 2014.- 59 с.

Новий навчальний посібник «Абетка з прав ЛГБТ» був розроблений Громадською організацією «Інсайт» за підтримки Норвезького Хельсинського Комітету з прав людини.

Ця публікація є складовою роботи Громадської організації «Інсайт» з інформування широкого кола правозахисників та організацій громадянського суспільства, що працюють або мають намір працювати у сфері протидії дискримінації та захисту прав меншин.

Також цей навчальний посібник може бути корисним для представників органів місцевого самоврядування та інших державних інституцій — для отримання засадничої інформації про те, як пов'язані міжнародні стандарти у сфері дотримання прав людини та ЛГБТ спільнота.


Завантажити
Шашков С.С. История русской женщины

Шашков С.С. История русской женщины

Шашков С.С. История русской женщины. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 1879. – 370 с.

Книга содержит сведения о положении женщины в русском обществе с древнейших времен до второй половины XIX в.

В книге проанализированы факторы постепенного порабощения женщины в древнерусском обществе, показано влияние культуры Византии на положение женщин в России. Подробно рассматривается положение женщины в семье и вопрос о семейных преступлениях и супружеской измене. Особое внимание уделено Петровским реформам и связанным с ними изменениям положения женщины; изучается развитие эмансипации и факторы, противодействующие ей. Кроме того, в работе исследуются особенности отношений полов и культура любви в России, а также влияние европейских взглядов на изменение отношения к женщине. 


Завантажити
Феминистская критика и ревизия истории политической философии (cост. М.Л.Шенли, К.Пейтмен)

Феминистская критика и ревизия истории политической философии (cост. М.Л.Шенли, К.Пейтмен)

Феминистская критика и ревизия истории политической философии / Сост. М.Л.Шенли, К.Пейтмен; Пер. с англ. под ред. НЛ.Блохиной – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – 400 с. 

Этот сборник предлагает новое феминистское прочтение трудов известных классиков и современных текстов: от Платона до Хабермаса. В сборнике также представлены исследования трудов Мэри Уоллстонкрафт и Симоны де Бовуар, чьи имена обычно исключаются из работ, посвященных обзору "западной политической мысли".

В данных статьях не представлено единого феминистского видения текстов, не предлагается феминистских подходов и теоретических разработок, благодаря которым возможно существование единой перспективы теоретического развития. Показан широкий спектр множества интерпретаций и споров по таким вопросам, как патриархальное конструирование основных политических категорий, соотношение общественной и личной жизни, а также проблема равенства и различий, включая различия среди женщин.


Завантажити
1