С

Стандарт рівності. Посібник пресової практики з гендерної перспективи

Стандарт рівності. Посібник пресової практики з гендерної перспективи

Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. - За ред. С.В. Штурхецького. - Рівне: видавець О. Зень, 2015. - 200 с.

Посібник написано експертами та експертками консультаційного пілотного проекту, під час якого чотири українські друковані видання на практиці випробовували на собі переваги збалансованого підходу до висвітлення гендернозабарвлених тем та планування тематики видання відповідно до інформаційних запитів читачів/читачок та професійних стандартів журналістики.


Завантажити
Соціологічне дослідження «Суїцидальна поведінка серед чоловіків Вінницької області»

Соціологічне дослідження «Суїцидальна поведінка серед чоловіків Вінницької області»

Соціологічне дослідження «Суїцидальна поведінка серед чоловіків Вінницької області». – Вінниця, 2010. – 24 c.

Дослідження проведене Вінницькою обласною громадською організацією "Відкрите суспільство" на замовлення обласного управління у справах сім'ї і молоді. 


Завантажити
Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року. К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2007. – 200 c.

21 листопада 2006р. Верховною Радою України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні були проведені парламентські слухання за темами: «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства» та «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи».

Пропоноване видання містить не лише стенографічний звіт власне парламентських слухань, що відбулися під час роботи другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання, а й відповідні офіційні документи, які прийняті Верховною Радою та Урядом України у зв’язку з цією подією.


Завантажити
Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник. – К.: К.І.С., 2005. – 280 с.

Це видання ставить за мету надати поняття, які увійшли у сучасну суспільно-політичну лексику, але інколи по-різному інтерпретуються у мові науковців, політичних діячів та активістів громадських структур.

Передбачає розширення ґендерного мислення, переоцінку й усвідомлення цінностей сучасності з урахуванням ґендерного підходу до них та активізацію ґендерної діяльності з метою прискорення процесу оновлення та реформування суспільство.


Завантажити
Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року

Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року

Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року

Пропоноване видання «Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року» – це збiрник офiцiйних документiв i матерiалiв парламентських слухань, що вiдбулися у Верховнiй Радi України 9 червня 2004 року. Воно мiстить не лише стенографiчний звiт власне парламентських слухань, що вiдбулися пiд час роботи п’ятої сесiї Верховної Ради України четвертого скликання, а й вiдповiднi офiцiйнi документи, якi прийнятi Верховною Радою та урядом України у зв’язку з цiєю подiєю.

Представленi матерiали дають можливiсть громадськостi ознайомитись як iз процесом обговорення у Верховнiй Радi народними депутатами України, так i з актами, прийнятими Верховною Радою та урядом України за результатами вище зазначених парламентських слухань.


Завантажити
Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза. Відп. ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 82 с.

Перша спроба ґендерного аналізу соціального законодавства України. Пропоноване видання є складовою частиною експертизи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН «Сприяння ґендерній рівності». 


Завантажити
Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза / Відп. Ред. Т.М.Мельник. – К.: Логос, 2001. – 40 с.

Автором проведено експертизу сімейного законодавства з позиції ґендерного бачення, яка є складовою частиною ґендерної експертизи системи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН "Сприяння ґендерній рівності". Головну увагу приділено ґендерному аналізу законодавства, спрямованого на забезпечення ґендерної рівності у шлюбних відносинах, а також у відносинах між жінкою та чоловіком як батьками дитини.


Завантажити
Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой – провідний феміністський літературний критик, яка досліджує проблеми феміністської теорії та жіночого письма, філософії, психоаналізу та літературної теорії.
Книжка про те, що відрізняє жіноче письмо від чоловічого, як може жінка навчитися писати про свій досвід, чи може вона писати про нього мовою чоловіків.


Завантажити
Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник /Євсюкова М.В., Христова Г.О., Шаповалова О.А. та  ін. / За заг. ред. Шаповалової О.А., Павлиш С.О. - К.: ТОВ «Компанія «Ваіте», 2011. – 196 с.

Посібник є комплексним дослідженням проблем судової практики у справах, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, та шляхів її вдосконалення. Він містить ґрунтовний аналіз норм міжнародного та національного права у галузі запобігання та протидії насильству в сім’ї, практики Європейського суду з прав людини та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у справах цієї категорії, особливостей юридичної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї в Україні. У виданні викладені результати моніторингу кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, рішення у яких розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, визначені основні проблеми їхнього судового розгляду та шляхи його вдосконалення, запропоновані основні принципи розгляду судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї.

 


Завантажити
Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.

«Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти» є результатом оцінки різних аспектів функціонування системи попередження насильства в сім’ї в Україні, що почала складатись з 2002 р., після набуття чинності Законом України «Про попередження насильства в сім’ї». У дослідженні подано відомості про здобутки державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та її регіональних підрозділів; правові та соціально-психологічні засади організації роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї; роль закладів та установ освіти і охорони здоров’я у наданні послуг потерпілим від насильства в сім’ї тощо.

Частиною дослідження є аналіз передового досвіду («найкращих практик») країн світу у сфері протидії домашньому насильству, надання захисту та допомоги постраждалим, просування їх прав та роботи з особами, які вчиняють насильство в сім’ї.


Завантажити