Р

Сліпенко Н. Рецензія на збірку «ПРОти НАСильства»

Сліпенко Н. Рецензія на збірку «ПРОти НАСильства»

«ПРОти НАСильства» — книжка, у якій новели десятьох українських письменниць і письменників про насильство доповнено психологічними коментарями і законодавчою інформацією. Чого очікувати від збірки та наскільки вдало реалізовано проект — читайте в рецензії.

Наталія Сліпенко: Книголюбка. Організаторка феміністського літературного клубу «Літературні посиденьки». Книжкова блогерка. Активістка феміністичного руху. Прихильниця інтерсекційного фемінізму. Викладачка англійської мови.


Завантажити
Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна. Київ. 20-21 листопада 2000 р.

Видання містить матеріали Міжнародної конференції, присвяченої правовим аспектам рівності жінок і чоловіків в Україні.

Це перша в Україні науково-практична конференція з правових питань ґендерної рівності, що відбулася як важлива подія в системі заходів у здійсненні гендерної експертизи українського законодавства.


Завантажити
Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні

Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні

Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні. К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2006. – 15 c.

Матеріали бюлетеню ґрунтуються на відповідних аналітичних та експертних матеріалах, використовують новітні статистичні дані, доступні результати соціологічних опитувань та досліджень і відображають реальну ситуацію у становленні ґендерних відносин в Україні. 

Особлива увага зосереджена на таких темах, як ґендерне представництво на всіх рівнях прийняття рішень та у політичних партіях; особливості економічних відносин, а саме нерівність в оплаті праці, проблеми зайнятості; прояви ґендерного насильства; стереотипи суспільної свідомості: відображення у ЗМІ та рекламі; ґендерні проблеми демографії, освіти та виховання. 


Завантажити
Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу 21 вересня 2006 року

Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу 21 вересня 2006 року

Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу 21 вересня 2006 року

21 вересня 2006 року в м. Києві Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин за підтримки Програми розвитку ООН та Програми сприяння парламенту України Університету Індіани було проведено круглий стіл «Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи». Дана збірка містить виступи учасників круглого столу та рекомендації, висловлені під час обговорення запропонованої теми.

 


Завантажити
Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник

Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник

Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник / Автор і упорядник Г.Христова. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011 – 86 с.

«Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї» є освітнім курсом, який було розроблено для проведення занять з суддями судів загальної юрисдикції. Курс орієнтований на проблеми судової практики розгляду різних категорій справ, пов’язаних з насильством в сім’ї, але також буде корисним для проведення занять не лише для суддів, але й для адвокатів, співробітників правоохоронних органів (міліції, прокуратури), органів опіки та піклування, інших категорій осіб, які беруть учать при розгляді судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї. Він являє собою не лише структуровану програму навчання, але містить аналітичні матеріли, що можуть бути використані викладачами для підготовки лекцій, презентацій, або для організації самостійної роботи слухачів курсу.


Завантажити
Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник

Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник

Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Протасової Н.Г., д.пед.наук, проф. –  Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. –  176 c.

У навчально-методичному посібнику розкрито основи формування і реалізації ґендерної політики в системі управління освітою. Проаналізовано теоретичні основи ґендерної рівності, розкрито галузеві аспекти запровадження ґендерного паритету в управлінні. Визначено особливості впливу ґендерної політики на результативність управління якістю освіти, запропоновано підходи щодо співпраці держави і громадськості у процесі реалізації ґендерної політики в управлінні освітою.

Розраховано на слухачів спеціальностей освітньої галузі «Державне управління», «Державне управлінні у сфері освіти».


Завантажити
Розширення прав і можливостей жінок з метою посилення політичних партій: Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті

Розширення прав і можливостей жінок з метою посилення політичних партій: Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті

Розширення прав і можливостей жінок з метою посилення політичних партій: Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті. Програма розвитку ООН, Національний демократичний інститут. 2011

За півтора року Програма розвитку ООН (ПРООН) та Національний демократичний інститут (НДІ) зібрали 20 конкретних прикладів діяльності політичних партій у напрямку розширення можливостей жінок. Спираючись на ці та інші приклади, ПРООН та НДІ визначили конкретні кроки, які політичні партії можуть зробити з метою створення сприятливих умов для залучення жінок до політичного життя. Ця публікація є результатом вищезгаданого дослідження й містить чіткі та цілеспрямовані варіанти реформування політичних партій.


Завантажити
Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей

Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей

Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей / Ответ. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 864 с.

Как менялись отношения между мужчинами и женщинами от древности к современности, российская специфика «нормального» и привычного, типические эмоциональные реакции на жизненные события, мотивы поведения мужчин и женщин разных социальных страт — это лишь малая часть вопросов, поднятых в этом сборнике. Книга дает представление о динамике развития исследований мужской и женской повседневности в такой огромной, многокультурной, разноконфессиональной стране, как Россия. Обращение к отдаленному прошлому, изучение изменений в структурах тогдашней и сегодняшней обыденности в ее гендерном измерении имеет значение не только для науки, но и для более глубокого понимания процессов, происходящих в современном обществе. 


Завантажити
Рівні можливості для жінок і чоловіків у законодавчих та виконавчих органах влади України. Ранжування інституцій за фактором ґендерної рівності

Рівні можливості для жінок і чоловіків у законодавчих та виконавчих органах влади України. Ранжування інституцій за фактором ґендерної рівності

Олена Захарова, Тамара Марценюк. «Рівні можливості для жінок і чоловіків у законодавчих та виконавчих органах влади України. Ранжування інституцій за фактором ґендерної рівності» – Київ, 2015. – 91 с.

Дана публікація підготовлена Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) у рамках проекту «Рівні можливості для жінок і чоловіків у політиці, бізнесі та громадському житті» у співпраці з фондом «Рівність і взаємоповага».

Джерело


Завантажити
Рекомендація CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності

Рекомендація CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності

Рекомендація CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності (Ухвалена Комітетом Міністрів 31 березня 2010 року на 1081-ому засіданні представників міністрів)


Завантажити