Організація «ООН-жінки» опублікувала доповідь «Прогрес жінок світу у 2019-2020 роках: сім'ї в мінливому світі»

Організація «ООН-жінки» опублікувала доповідь «Прогрес жінок світу у 2019-2020 роках: сім'ї в мінливому світі», у якій розглядається актуальна ситуація з правами жінок у різних країнах.


Forbes Woman вибрав з доповіді найцікавіші цифри і факти, що ілюструють поточний стан справ.

— Вік вступу в шлюб підвищився в усьому світі, народжуваність знизилася, а жінки досягли більш високого рівня економічної автономії.

— Переважна більшість неповних сімей (8% всіх домогосподарств) очолюються жінками. У всіх регіонах зростає число одностатевих сімей.

— 3 млрд жінок і дівчаток живуть в країнах, де згвалтування в шлюбі не є протизаконним.

— У кожній п'ятій країні дівчата не мають таких же прав успадкування, як хлопчики.

— У 19 країнах світу жінки за законом зобов'язані підкорятися своїм чоловікам.

— Близько третини заміжніх жінок в країнах, що розвиваються, в ході дослідження повідомили, що їхня думка практично не враховується або вони зовсім не допускаються до прийняття рішень щодо власного здоров'я.

— Серед одружених чоловіків працюють 96%, серед заміжніх жінок — трохи більше половини, серед самотніх жінок — дві третини.

— Жінки витрачають у три рази більше часу, ніж чоловіки, на неоплачувану працю по догляду за членами сім'ї і ведення домашнього господарства.

— Батьки стали частіше використовувати відпустку по догляду за дитиною — особливо в тих країнах, де діють заохочувальні заходи, такі як «батьківські квоти», які передбачають надання батькові частини відпустки по догляду за дитиною за принципом «використовуй або втратиш».

Автори/-ки доповіді пропонують ряд заходів, спрямованих на поліпшення поточної ситуації в області жіночих прав. Необхідно реформувати існуюче сімейне законодавство так, щоб воно гарантувало жінкам право вибирати, чи вступати в шлюб, в якому віці і з ким саме, а також надавало можливість розлучення в разі потреби і забезпечувало для жінок доступ до сімейних ресурсів. Крім того, державам пропонується визнати різні форми партнерства, в тому числі співжиття і одностатеві шлюби, надавати оплачувані відпустки по догляду за дітьми, надавати держпідтримки по догляду за людьми похилого віку та гарантувати фізичну безпеку жінок за рахунок законів і політики. Реалізація подібних заходів, включаючи фінансову підтримку на протязі всього життя, а також інвестиції в охорону здоров'я та послуги з догляду за дітьми та людьми похилого віку, вимагатимуть від країн витрат в розмірі не менше 5% ВВП, підрахували автори/-ки доповіді.

Завантажити стисле резюме російською мовою

Завантажити повний файл англійською мовою

Джерело-1, Джерело-2, Джерело-3