Платформа підвищення кваліфікації працівників освіти у сфері гендерної рівності і недискримінації
Платформа розроблена структурою «ООН-жінки» в партнерстві з Фондом підтримки освітніх ініціатив (ФПОІ) в рамках проекту «Товариства за стійкий мир», що фінансується Фондом ООН з Миробудівництва, і апробована фахівцями Республіканського інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників (РІПКіППР), його регіональними структурами, методистами районних / міських відділів освіти пілотних муніципалітетів і вчителями загальноосвітніх шкіл Киргизької Республіки.

Платформа - дистанційний курс підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері гендерної рівності та недискримінації.

В умовах, коли навчання протягом усього життя стає одним з ключів до вирішення проблем XXI століття, оволодіння базовими компетенціями в правовій та гендерної сфері є життєво важливою потребою, без якої неможливе досягнення справедливої якісної освіти.

Дистанційний курс включає три розділи: два навчальних модуля, бібліотеку і тестування. Перший модуль адресований широкому колу фахівців освіти. Другий модуль - викладачам шкільних предметів соціальної області, а також класним керівникам та іншим фахівцям, зацікавленим в освоєнні компетенцій, необхідних для виконання нового виду професійної діяльності. Кожен навчальний модуль містить певну кількість тем, а також питання в формі тестування, відповівши на які, здобувач/-ка отримує електронний сертифікат, що підтверджує освоєння змісту курсу. Сертифікат видається тільки зареєстрованим користувачам/-кам.

Вивчення тем, користування бібліотекою, проходження тестування безкоштовно.