П

ПРОти НАСильства. Збірка

ПРОти НАСильства. Збірка

ПРОти НАСильства. Збірка / Упорядниця Лариса Денисенко. – Київ.: ВАІТЕ, 2016. – 322 с.

Можна побачити сусідку з синцями на руках і заплющувати очі, бо все відбувається за її зачиненими дверима, а це — приватна сфера. Можна чути, як батьки принижують свою дитину та проходити повз, бо це — не ваша дитина, і це — приватна сфера. Проте, все це стосується нас, нашого суспільства, нашої держави. Держава має проводити політику безпеки та захисту прав кожної людини. Ми не повинні бути байдужими і толерувати насильство навіть тим, що просто відводимо погляди чи зникаємо за своїми дверима.
Ця збірка про нас. Проти насильства.
Новели, де ситуації, герої та героїні упізнавані та живі. Коментарі психологів, що допомагають розібратися в ситуації. Поради адвокатів, як діяти, куди звертатися, які документи подавати, коли ви або хтось інший зазнає насильства.


Завантажити
Пiсляреволюцiйна Україна – толерантнiсть чи ухил вправо

Пiсляреволюцiйна Україна – толерантнiсть чи ухил вправо

Шестаковський О., Трофименко О., Касянчук М., Вознесенський М. Пiсляреволюцiйна Україна – толерантнiсть чи ухил вправо: науковий звiт про дослiдження / ЛГБТ-центр "Донбас-СоцПроект". - К.: 2016. - 137 с.

Публiкацiя мiстить аналiтичний виклад результатiв дослiдження змiн ставлення до ЛГБТ, якi вiдбулись в українському суспiльствi за час, що минув з початку Євромайдану. Дослiдження базується як на порiвняннi даних двох опитувань 2013 i 2016 рр., а також публiчних виступiв праворадикальних лiдерiв.


Завантажити
Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми

Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми

Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми. – Київ, 2009

Дослідження присвячене питанню вивчення думок та досвіду працівників органів внутрішніх справ (слідство, підрозділи кримінальної міліції, підрозділи кадрового забезпечення) щодо дотримання ґендерної рівності в ОВС, щодо наявності проявів дискримінації працівників-жінок в ході їх оперативно-службової діяльності за ознаками статі. За результатами проведеного дослідження подано оцінку розповсюдженості дискримінаційних проявів в органах внутрішніх справ та запропоновано потенційні механізми їх стримування та запобігання.


Завантажити
Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство

Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство

Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство. – Київ, 1999

Пропоноване видання знайомить читача з системою правових норм чинного законодавства, спрямованих на запобігання та викорінення насильства щодо жінки в Україні. Такі норми містяться у багатьох юридичних актах, частина яких подана в даній збірці. Знання їх дасть юридичний інструментарій для досягнення реальної рівноправності жінки і чоловіка в Україні, що є однією з умов демократії, складником якої є ґендерна демократія. 


Завантажити
Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming. United Nations Development Programme in Ukraine, 2006

«Recommendations for Gender Mainstreaming in UNDP Ukraine and its programmes» and this Review are providing “whys”, “whats” and “hows” for gender mainstreaming from the perspective of the concrete context of UNDP in Ukraine. It is meant to suplly the reader with the understanding of what has been done in this area so far, and to encourage him/her to take next steps in the same direction. It is a review and often compilation of the existing documents, but in a manner which supports the logic of the necessity and importance of gender mainstreaming. It is targeting the readers who are sceptical and not very well informed about the issues. But, it could also be helpfull to those who need to sharpen up their arguments in favor of gender mainstreaming in UNDP, Ukraine.


Завантажити
Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів

Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів

Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів. Програма розвитку ООН в Україні, 2006

Рекомендації спрямовано на впровадження ґендерних підходів у системі закладів ПРООН в Україні. Мають на меті забезпечити інформацією про досягнуті результати у цій сфері та вказати на наступні кроки у цьому напрямі. Матеріали є оглядом і водночас збірником чинних документів, які логічно доводять необхідність і важливість ґендерних перетворень. 

Розраховано для тих, кому потрібно знайти чіткі аргументи на користь впровадження ґендерних підходів у діяльність ПРООН в Україні, а також для скептиків чи недостатньо поінформованих щодо цих питань.


Завантажити
Практическое руководство по внедрению гендерных подходов

Практическое руководство по внедрению гендерных подходов

Практическое руководство по внедрению гендерных подходов. Региональный Центр ПРООН для Европы и СНГ. 2007 г. – 172 с. 

Какое отношениеимеет гендерный подход к той работе, которой я занимаюсь? Имеет ли он значение для работы в данном регионе? Почему мне следует заниматься этими вопросами? И, даже если я осознаю важность этого подхода, как я смогу реализовать его на практике? Что именно мне следует делать? Эти вопросы обычно встают перед профессионалами, которые принимают участие в разработке государственной политики в области развития. Ответы именно на эти вопросы и содержит настоящее Руководство.


Завантажити
Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування

Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування

Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування / за ред. Павлиш С.О. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. – 52 с.

Протягом тривалого часу в Україні на мікросоціальному рівні проблему насильства в сім’ї активно не обговорювали. Ініціаторами захисту жертв насильства стали правозахисні громадські організації, в першу чергу жіночі, які не лише розпочали рух проти насильства, але й спонукали державні органи влади до створення необхідної законодавчої бази щодо розширення державної системи захисту від насильства та інформування населення.

Для того щоб привернути увагу до проблеми, виміряти розповсюдженість явища насильства в сім’ї та розробити ефективні інструменти запобігання цьому явищу, потрібна відповідна статистична база, котра, слід визнати, все ж не може повністю відобразити всі аспекти цієї соціальної проблеми. Саме тому дане соціологічне дослідження, основою якого стало опитування населення, сприятиме кращому вивченню проблеми та дасть можливість відповідним державним органам розробити інструменти протидії цьому ганебному явищу.


Завантажити
Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції

Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції

Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції / Упорядник О. Уварова / Заг. ред. С. Павлиш – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 64 с.

Публікація являє собою посібник, в якому коротко викладено інформацію, поради та методики, які повинні допомогти дільничним інспекторам міліції у їхній практичній роботі з виявлення та профілактики насильства в сім’ї. Незважаючи на те, що пам’ятка розрахована на дільничних інспекторів міліції, нею можуть користуватись й ін. працівники органів внутрішніх справ, які здійснюють виїзди на виклики щодо сімейних конфліктів. Вміщена у пам’ятці інформація сприятиме кращій документації випадків насильства та, власне, профілактиці насильства.

Цю пам’ятку розроблено на основі матеріалів Г. Христової та О. Кочемировської в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» – проекту, який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу. 


Завантажити
Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник / Автор. колектив: В.А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 100 с.

Навчальний посібник “Основи ґендерної політики в парламентській діяльності” спрямований на здобуття знань і вмінь з використанням інноваційних підходів щодо реалізації політики ґендерного партнерства, яка характеризує нові суспільні відносини, за яких чоловіки і жінки мають рівні можливості щодо самореалізації та самовдосконалення, на рівних умовах займаються всіма видами суспільної діяльності, мають рівні права на трудову діяльність, що, у свою чергу, потребує нових підходів у системі державного управління.


Завантажити