О

Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник

Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник

Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с.

Навчальний посібник «Основи теорії ґендеру» спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисциплінарного вивчення. Тут систематизовано викладено як основи ґендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах.

Структура посібника побудована за модульною системою та містить розділи, що можуть бути висвітлені в рамках окремих навчальних дисциплін – філософії, соціології, політології, правознавства, літературознавства, мовознавства тощо. 


Завантажити
Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні

Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні

Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 140 с.

Основним завданням цього дослідження є розробка концептуальної основи для рекомендацій щодо поліпшення національного механізму забезпечення ґендерної рівності, зокрема поліпшення національної політики, інституційних підходів та управління, підвищення ефективності держави в забезпеченні ґендерної рівності.

Рекомендації щодо вдосконалення національного механізму впровадження ґендерної рівності в українському суспільстві враховують думку міжнародних та українських експертів, які брали участь у засіданнях за  круглим столом, організованих Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу, ПРООН та SIDA).


Завантажити
1