Наші видання

Ґендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику

Ґендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику

До збірника зокрема ввійшли: «За яких умов можлива успішна ґендерна політика? Інституційна модель дослідження і регулювання ґендерних відносин у Швеції та в Україні»; «Міжнародні стандарти прав людини як вихідні засади гендерно-правової експертизи законодавства України»; "Гендерна «культура як ідеологія інтелектуалів»: соціокультурний підхід до гендерного аналізу в кількох частинах, назвах, прикладах, таблицях і додатках"; «Методика суспільно-географічного дослідження жіночого / чоловічого населення регіону (на прикладі Львівської області) і її прикладне значення для регіональної політики»; «Гендерна освіта у вищих технічних навчальних закладах»; «К вопросу о гендерных установках и гендерной компетентности учителей»; «Студенты и студентки о проблемах гендерного равенства: аналитический отчет по результатам социологического исследования» та інші.


Завантажити
Гендерні проблеми очима студентства: Аналітична доповідь

Гендерні проблеми очима студентства: Аналітична доповідь

Доповідь присвячена аналізу результатів соціологічного дослідження "Студенти і студентки про гендерну рівність", проведеного співробітниками і співробітницями Гендерного інформаційно-аналітичного центру "КРОНА" в 2009 р. Соціологічне опитування фокусується на таких аспектах, як прояви гендерних стереотипів щодо можливостей жінок у виборі життєвого шляху, професії, одержання освіти; ефективність гендерної освіти у середній школі та ВНЗ; розповсюдженість проявів сексуальних домагань у сфері вищої освіти. В аналітичній доповіді фахово проінтерпретовано отримані в дослідженні кількісні дані; також запропоновано напрямки подальшого наукового пошуку.


Завантажити
Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости

Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости

До збірника зокрема ввійшли: «Гендерні відносини в українському суспільстві: брак зв’язку між дослідженнями і політикою»; «Про деякі контроверсії гендерної теорії та їх практичні наслідки»; «Криза маскулінності в теоретичній та емпіричній перспективі»; «Громадсько-політична активність жінок в радянській Україні (1922-1991 рр.)»; «Жінка і армія»; «Психологічний профіль особистості державного службовця: гендерний вимір»; «Образ Юлії Тимошенко в сучасному мистецтві та гендерні моделі українського жіноцтва»; «Гендерний аспект проблеми ефективності журналістського тексту»; «Технологія волонтерської діяльності з реалізації ідеї гендерної рівності»; "Books for Children Through «Gender Lenses»", «Состояние и проблемы реализации гендерной политики в Беларуси»; «Гендерная парадигма в белорусской образовательной системе»; «Гендерное воспитание детей и молодежи в Беларуси» та інші.


Завантажити
Ґендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ

Ґендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ

Методичний посібник «Гендерна політика в Україні» видано для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ на підтримку Обласної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Харківській області на період до 2010 року. Видано за сприяння та фінансової підтримки Програми рівних можливостей ПРООН в Україні. До посібника ввійшли наступні теми: "Що таке «гендер»"; "Хто і чому придумав визначення «гендер»"; «У чому полягають і кого стосуються гендерні проблеми»; «Коротка сутність гендерної концепції»; «Гендерні ролі»; «Гендерні стереотипи»; «Гендерна соціалізація»; «Гендерна дискримінація»; «Позитивна дискримінація»; «Сексизм»; «Гендерний розподіл праці»; «Сім’я і гендер»; «Робота і гендер»; «Кар’єра і гендер»; «Влада і гендер»; «Освіта і гендер»; «Засоби масової інформації і гендер»; «Українське законодавство з утвердження гендерної рівності»; «Гендерна політика»; «Короткий термінологічний словник гендерної теорії»; «Нормативні документи з утвердження гендерної рівності в Україні» та інші.


Завантажити
Нормативно-законодавче забезпечення ґендерної рівності в Україні: Посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ

Нормативно-законодавче забезпечення ґендерної рівності в Україні: Посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ

Видання містить офіційні тексти як самого Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», так і основних підзаконних нормативно-правових актів України з питань забезпечення ґендерної рівності, що має сприяти розширенню доступу до інформації із проблематики рівних прав та можливостей, плідному співробітництву громадських організацій та органів влади й місцевого самоврядування, формуванню взаємної відповідальності держави та громадянського суспільства на шляху утвердження ґендерної рівності в сучасній Україні.


Завантажити
Український шлях до ґендерної рівності: Збірник матеріалів по проекту. Частина 2

Український шлях до ґендерної рівності: Збірник матеріалів по проекту. Частина 2

В збірнику матеріалів «Український шлях до ґендерної рівності» (частина 2) представлені результати проектів, які виконувала Харківська жіноча організація «Крона» в 2007 році.
В збірнику ви знайдете інформацію про «Крону» та її проекти 2007 р., концепцію проекту «Український шлях до ґендерної рівності», результати моніторингу рівня обізнаності студентів-юристів щодо законодавства України з рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та практик його реалізації, висновки та враження за результатами виконання проектів, матеріали дискусій, які проводилися в різних регіонах України, а також інформацію про партнерів організації.


Завантажити
Український шлях до ґендерної рівності: Збірник матеріалів по проекту

Український шлях до ґендерної рівності: Збірник матеріалів по проекту

В збірнику матеріалів представлені результати проекту, який виконувався Харківською жіночою організацією «Крона» в 2006 році за фінансової підтримки Фонду імені Генріха Бьолля. В збірнику ви знайдете інформацію про «Крону» та її проекти, концепцію проекту «Український шлях до ґендерної рівності», законодавче закріплення ідеї ґендерної рівності, опис методики громадської дискусії «Виважений діалог» та матеріали семінарів і дискусій, які проводилися в різних регіонах України, а також інформацію про партнерів проекту.


Завантажити