М

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник. – К.: К.І.С., 2005. – 280 с.

Це видання ставить за мету надати поняття, які увійшли у сучасну суспільно-політичну лексику, але інколи по-різному інтерпретуються у мові науковців, політичних діячів та активістів громадських структур.

Передбачає розширення ґендерного мислення, переоцінку й усвідомлення цінностей сучасності з урахуванням ґендерного підходу до них та активізацію ґендерної діяльності з метою прискорення процесу оновлення та реформування суспільство.


Завантажити
Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой – провідний феміністський літературний критик, яка досліджує проблеми феміністської теорії та жіночого письма, філософії, психоаналізу та літературної теорії.
Книжка про те, що відрізняє жіноче письмо від чоловічого, як може жінка навчитися писати про свій досвід, чи може вона писати про нього мовою чоловіків.


Завантажити
Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи

Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи

Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи. – К.: Логос, 2001. – 46 с.

Вперше зроблено спробу обґрунтувати сутність, важливість та необхідність проведення ґендерної експертизи українського законодавства, розкрити її методологічні підходи та методичні засади, окреслити науковий інструментарій. Дається загальний аналіз спрямування ґендерної експертизи, визначається комплекс відповідних дій можливого ґендерного перетворення і новотворення в законодавстві. При цьому враховується європейський та міжнародний досвід.


Завантажити
Ґендерний аналіз українського суспільства

Ґендерний аналіз українського суспільства

Ґендерний аналіз українського суспільства / Наук. ред. Т. Мельник. – ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999.

Пропоноване видання є особливим як за своїм змістом, так і у підході до самлї проблеми. Вперше обрано ґендерний підхід до аналізу становища жінок і чоловіків в українському суспільстві, міжстатевих відносин, місця і ролі кожної статі у розвитку громадянського суспільства, у повсякденному творенні особистості.

Дане дослідження є своєрідними ґендерним зрізом українського суспільства. Воно ґрунтується на аналізі масиву історичних документів, статистичних даних, соціологічних досліджень та іншої інформації про статеву структуру соціуму, зміни, процеси в ньому. 


Завантажити
Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)

Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)

Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / Відп. Ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 120 с.

У даному виданні представлені концептуальні засади експертизи українського законодавства. Разом з тим у ньому зосереджена увага на ґендерному аналізі ряду галузей України: конституційного, соціального, трудового, медичного, освітянского, сімейного, житлового та міжнародного. Автори висловили ставлення до ґендерної і правової ситуації в Україні і визначили основні напрями щодо ґендерного вдосконалення чинного законодавства та новоутворень з проблем ґендерного права.


Завантажити
Марценюк Т. О. Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін

Марценюк Т. О. Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін

Марценюк Т. О. Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін / Тамара Марценюк. – Київ: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 35 с.

Публікація є міждисциплінарним виданням, яке було підготовлено експертами Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) на перетині двох проектів: ключового напрямку діяльності Центру – «Європейська інтеграція України» та пілотного проекту – «Збільшення можливостей жінок».


Завантажити
Кейт Миллет. Политика пола

Кейт Миллет. Политика пола

Кейт Миллет. Политика пола // Неприкосновенный запас., 2008. – No4(60)

Эссе Кейт Миллет демонстрирует взгляд на политику как на нечто большее, чем то, что представлено институтами власти. По мнению автора, власть осуществляется на уровне борьбы полов, социальных групп. Идея власти неотделима от идеи насилия. Автор связывает феномен власти с представлением о маскулинности современного общества, то есть  о превосходстве «белого мужчины» над остальными представителями общества. Ссылаясь на пласты различных культур и религий, Миллет утверждает, что история культуры – это история борьбы полов, и приводит примеры  тех способов,  которыми мужчины сохраняли неравноправие  полов.


Завантажити
Майорова Е.И. Женщины в эпоху Крестовых походов

Майорова Е.И. Женщины в эпоху Крестовых походов

Майорова Е.И. Женщины в эпоху Крестовых походов / Е.И. Майорова. – М.: Вече, 2012. – 384 с.

Время крестоносцев - в большой степени история военных экспедиций, трудных походов, изнурительных осад, дерзких вылазок. Об этом написано множество трудов и научных исследований. Автора данной книги интересует другая сторона жизни крестоносцев, которая существовала наряду с битвами и кровью и делала возможными все эти военные подвиги: мирная, гражданская, в которой большое место занимали женщины. Жизнь крестоносцев была бы невозможна без их верных спутниц. В данной книге автор показывает роль женщин в эпоху Крестовых походов, их участие в боевых действиях и многое другое.


Завантажити
Маршалл Ш. Кибер К. Власть прикосновения: Поэтическая терапия – способ исцеления от перенесенного сексуального насилия

Маршалл Ш. Кибер К. Власть прикосновения: Поэтическая терапия – способ исцеления от перенесенного сексуального насилия

Маршалл Ш. Кибер К. Власть прикосновения: Поэтическая терапия – способ исцеления от перенесенного сексуального насилия. – М.: САФО, 1992.

Книга написана для пострадавших от сексуального насилия в детстве и является руководством для самостоятельных занятий поэтической терапией.

Поэтическая терапия была разработана Джеком Линди, доктором медицинских наук, автором книги "Стихи исцеляют". В своей книге он пишет, что для людей, потерявших надежду, занятия поэзией могут стать ключом к исцелению. 


Завантажити
Гендерный ликбез. Под ред. Е. Минчени, О. Сасункевич

Гендерный ликбез. Под ред. Е. Минчени, О. Сасункевич

Минченя Е., Сасункевич О. (ред.) Гендерный ликбез.  Вильнюс: Белорусский дом прав человека, 2013.  224 с.

Данная книга является частью ресурсного пакета, созданного в результате работы команды активисток, представляющих различные белорусские неправительственные организации и инициативы. Книга представляет собой «гендерный ответ» на наиболее насущные в Беларуси дискуссии и вопросы, такие, например, как представленность женщин в политике, выбор между карьерой и материнством, право на аборт, гомофобия в официальном и оппозиционном политических дискурсах, воспитание и возможность разработки гендерно чувствительного подхода к образованию. Каждая тема содержит как теоретическое введение в проблему, написанное доступным для неспециалистов языком, так и большое количество примеров из белорусского контекста. 


Завантажити