М

«Ми – різні, ми – рівні». Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

«Ми – різні, ми – рівні». Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

«Ми – різні, ми – рівні». Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. Семиколєнової. 2 вид., К.: Ніка-Центр, 2010. – 176 с.

Головне завдання посібника – розвінчати стереотипні уявлення про ролі жінок і чоловіків у родині та суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від ґендерних упереджень і передсудів.

Посібник зорієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, що передбачають взаємодію учнів як між собою, так і з учителями, батьками. Все це створює умови для подальшої демократизації навчально-виховного процесу, який базується на повазі до особистості кожної дитини.


Завантажити
Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза / Відп. ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 40 с.

У виданні розкриваються об’єктивні процеси формування міжнародного співробітництва щодо захисту прав жінок і утвердження ґендерної рівності як специфічного напрямку міжнародного співробітництва з прав людини, висвітлюються міжнародно-правові принципи рівноправності жінок і чоловіків, правові засоби боротьби з дискримінацією щодо соціальних статей. Аналізуються міжнародно-правові зобов’язання України та показується їх значення для ґендерного реформування національного законодавства. Акцентується увага на міжнародній правозахисній системі від ґендерної дискримінації.


Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз

Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз

Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз. – Київ, ПРООН, 2007. – 29 с.

Методичні рекомендації розроблено спільно Міністерством юстиції України та Програмою рівних можливостей ПРООН задля надання допомоги працівникам Міністерства юстиції України при проведенні ґендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів.

Розраховано для працівників інших органів виконавчої влади при розробці ними проектів нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини.


Завантажити
Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного законодавства України

Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного законодавства України

Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного законодавства України / К. Б. Левченко. – К.: Телесик, 2008. – 88 с.

У методичних рекомендаціях розглянуто підходи до здійснення експертизи чинних нормативно-правових актів на предмет дотримання в їхніх положеннях основ ґендерної рівності: законів України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про імміграцію”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус гірських населених пунктів”, “Про відпустки”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про зайнятість населення”, “Про статус народного депутата України”, “Про вибори народних депутатів України”. Вміщено також загальні висновки та рекомендації щодо подальшого здійснення ґендерно-правової експертизи законодавства України.


Завантажити
Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні»

Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні»

Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні» / За заг. ред. О. Семиколєнової. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 128 с.

Навчально-методичні матеріали «Ми – різні, ми – рівні» допоможуть вчителям у підготовці до уроків ґендерної грамотності, які проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах України в рамках проголошеного Європейським парламентом і Радою Європи Року рівних можливостей для всіх та Року ґендерної рівності в Україні.

Матеріали будуть корисними і для викладачів, студентів та аспірантів педагогічних та інших вищих навчальних закладів як приклад формування системи методик та стандартів ґендерної освіти для вчителів та викладачів України.

Уроки ґендерної грамотності спрямовані на подальшу демократизацію навчально-виховного процесу, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у демократичному українському суспільстві.


Завантажити
Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні»

Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні»

Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні». Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 256 с.

Цей модуль розроблено для тренерок/тренерів з ґендерних питань, які брали участь у семінарах «Тренінг для тренерок/тренерів» в рамках Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН з вересня 2009 р. по березень 2010 р. Модуль має стати практичним інструментом для навчання державних службовців і покликаний вплинути на планування та впровадження програм ґендерної рівності на різних рівнях та в усіх секторах.


Завантажити
Місто очима жінок. Результати моніторингу українських міст на дружність до жінок

Місто очима жінок. Результати моніторингу українських міст на дружність до жінок

Місто очима жінок. Результати моніторингу українських міст на дружність до жінок

69% українців та українок сьогодні мешкають у містах. Тут народжуються, навчаються, закохуються, одружуються, народжують дітей, старіють та помирають. Життя в місті відкриває безліч можливостей для розвитку та самореалізації, але разом з тим воно створює і чимало викликів. 

У цій публікації представлено отримані результати моніторингу п’яти  українських міст – Вінниці, Житомира, Києва, Львова та Миколаєва – на дружність до жінок.

Видання здійснено ГО «Демократичний Альянс Жінок» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 


Завантажити
Международные правовые нормы и практики преодоления домашнего насилия

Международные правовые нормы и практики преодоления домашнего насилия

Международные правовые нормы и практики преодоления домашнего насилия. Научно-практическое пособие / Под ред. Е.Н. Ершовой, С.Г. Айвазовой. – М., 2010. – 97с.

 Научно-практическое пособие подготовлено коллективом Консорциума женских неправительственных объединений на основе материалов семинаров «Анализ международного опыта по предотвращению домашнего насилия» и «Интерактивный диалог по вопросам преодоления домашнего насилия», состоявшихся в апреле и декабре 2009 г.


Завантажити
Методика проведення ґендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації

Методика проведення ґендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації

Методика проведення ґендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації. – К. : К.І.С., 2013. – 22 с.

Методика з проведення ґендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації розроблена з метою забезпечення інтегрування ґендерної складової в напрями політики та регіональні цільові програми Львівської області.


Завантажити
Бурдье П. Мужское господство

Бурдье П. Мужское господство

Бурдье П. Мужское господство. Пер. с фр. Марковой Ю.В. / Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб. Алетейя, 2005.

Текст Бурдье о мужском господстве будет интересен не только феминисткам, но и литературоведам  его трактовки Вульф как минимум интересны. Но равным образом и всем, кто задумывался об относительности и функционировании гендерного разделения.


Завантажити