Бібліотека

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник / В. П. Кротиков, Б. П. Андресюк, В. Л. Топальський, В. М. Малюга, П. М. Слюсаренко, В. В. Панін, Ю. І. Костенко, О. М. Кокун, С. М. Хорунжий; НДЦ гуманіт. пробл. Збройн. Сил України. – К., 2011. – 112 c.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні і практичні засади ґендерної політики у Збройних сил України, її сутність, зміст, особливості та проблеми, пов’язані з процесами упровадження ґендерного підходу у військовому середовищі. Пропонуються рекомендації щодо удосконалення гендерного підходу у Збройних Силах України, подолання традиційних ґендерних стереотипів і ґендерно-рольових конфліктів, урахування психологічних особливостей жінок у процесі службової взаємодії.


Завантажити
Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра. Аналітичне дослідження

Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра. Аналітичне дослідження

Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра. Аналітичне дослідження. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 156 с.

Аналітичне дослідження «Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра» розкриває стан впровадження ґендерної рівності у місті впродовж часу дії Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у 2006-2010 роках. Дослідження виконано Головним управлінням статистики у Житомирській області за ініціацією управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.

Дослідження призначено для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців та інших фахівців, які займаються або цікавляться ґендерною проблематикою.


Завантажити
Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник / Автор. колектив: В.А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 100 с.

Навчальний посібник “Основи ґендерної політики в парламентській діяльності” спрямований на здобуття знань і вмінь з використанням інноваційних підходів щодо реалізації політики ґендерного партнерства, яка характеризує нові суспільні відносини, за яких чоловіки і жінки мають рівні можливості щодо самореалізації та самовдосконалення, на рівних умовах займаються всіма видами суспільної діяльності, мають рівні права на трудову діяльність, що, у свою чергу, потребує нових підходів у системі державного управління.


Завантажити
Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник

Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник

Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Протасової Н.Г., д.пед.наук, проф. –  Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. –  176 c.

У навчально-методичному посібнику розкрито основи формування і реалізації ґендерної політики в системі управління освітою. Проаналізовано теоретичні основи ґендерної рівності, розкрито галузеві аспекти запровадження ґендерного паритету в управлінні. Визначено особливості впливу ґендерної політики на результативність управління якістю освіти, запропоновано підходи щодо співпраці держави і громадськості у процесі реалізації ґендерної політики в управлінні освітою.

Розраховано на слухачів спеціальностей освітньої галузі «Державне управління», «Державне управлінні у сфері освіти».


Завантажити
Ґендерна політика в системі державного управління. Підручник

Ґендерна політика в системі державного управління. Підручник

Ґендерна політика в системі державного управління. Підручник / за заг. ред. М. М. Білинської. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 132 с.

Видання підготовлено в межах виконання «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», яку впроваджує Програма розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу.

У підручнику розкрито головні засади ґендерної політики в системі державного управління. Проаналізовано зарубіжне законодавство про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Визначено світові тенденції розвитку ґендерної політики, висвітлено ґендерні стратегії.

Розраховано на слухачів спеціальностей освітньої галузі «Державне управління».


Завантажити
Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования

Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования

Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования. Запорожье: Печатный мир, 2011. – 200 с.

Исследование «Гендерный портрет Крыма» было выполнено в сентябре-октябре 2011 года Киевским международным институтом социологии по заказу Программы равных возможностей и прав женщин в Украине ЕС-ПРООН. Отчет с изложением основных результатов исследования и рекомендаций оформлен в виде этой публикации.


Завантажити
Ґендерний портрет Криму: виклики та перспективи. Результати соціологічного дослідження

Ґендерний портрет Криму: виклики та перспективи. Результати соціологічного дослідження

Ґендерний портрет Криму: виклики та перспективи. Результати соціологічного дослідження. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 188 с.

Дослідження «Ґендерний портрет Криму» було виконано у вересні-жовтні 2011 року Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН. Метою дослідження була оцінка стану і динаміки ґендерної рівності та насильства в сім’ї в АР Крим.


Завантажити
Розширення прав і можливостей жінок з метою посилення політичних партій: Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті

Розширення прав і можливостей жінок з метою посилення політичних партій: Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті

Розширення прав і можливостей жінок з метою посилення політичних партій: Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті. Програма розвитку ООН, Національний демократичний інститут. 2011

За півтора року Програма розвитку ООН (ПРООН) та Національний демократичний інститут (НДІ) зібрали 20 конкретних прикладів діяльності політичних партій у напрямку розширення можливостей жінок. Спираючись на ці та інші приклади, ПРООН та НДІ визначили конкретні кроки, які політичні партії можуть зробити з метою створення сприятливих умов для залучення жінок до політичного життя. Ця публікація є результатом вищезгаданого дослідження й містить чіткі та цілеспрямовані варіанти реформування політичних партій.


Завантажити
Being Smart About Gender: Successful Approaches and Keys to Fostering Gender Equality in Ukraine 2008-2011

Being Smart About Gender: Successful Approaches and Keys to Fostering Gender Equality in Ukraine 2008-2011

Being Smart About Gender: Successful Approaches and Keys to Fostering Gender Equality in Ukraine 2008-2011. Analytical publication

This publication was prepared as part of the comprehensive review process that summarizes results, lessons learnt and successful practices of the EU-UNDP Equal Opportunities and Women’s Rights in Ukraine Programme: the largest gender equality initiative in the Commonwealth of Independent States and Eastern Europe in the last 20 years.

The volume is aimed at a wide circle of interested parties, including government and non-governmental organizations and practitioners, individual researchers, academia and think tanks, similar projects and initiatives in gender equality, combat against domestic violence and women empowerment realms, as well as the international development community.


Завантажити
In the Crosscurrents. Addressing Discrimination and Inequality in Ukraine

In the Crosscurrents. Addressing Discrimination and Inequality in Ukraine

In the Crosscurrents. Addressing Discrimination and Inequality in Ukraine. Equal Rights Trust in partnership with Nash Mir, 2015

This report is published by the Equal Rights Trust in partnership with LGBT Human Rights Nash Mir Center (Nash Mir). The conceptual framework, structure and research methodology were developed by the Equal Rights Trust as part of its Country Report Series on addressing discrimination and inequality in different countries around the world.

This report is published at a time of profound change and uncertainty in Ukraine. The country is caught in the crosscurrents created by powerful forces fighting for Ukraine’s political identity. Will Ukraine end up as an ally and future member of the European Union, or a junior partner of a Russia which increasingly distances itself from the rest of Europe? The main line dividing people is Ukraine today runs between these opposing political orientations, and has its tragic reality in the actual frontline cutting through the east of the country. While not fully eclipsing the many other identity struggles which are the subject of this report, the armed conflict in Donbas and the preceding annexation of Crimea have to a large degree permeated all aspects of our research.


Завантажити