Бібліотека

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 2.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 2.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 2. / ред. рада Семиколєнова О.І., Мелещенко Т.В., Данилевська О.М., Бака Т.В., Вихор С.Т. – К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2011. – 259 с.

В збірці представлений експертний аналіз програм для основної та старшої школи (за освітніми галузями).

Усі проаналізовані програми розроблено відповідно до Державного стандарту освіти. Вони є одними з основних документів для вивчення предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів. Програми відповідають типологічній віднесеності, а також задовольняють критеріям адресної спрямованості. До того ж, вони є соціально й психологічно визначеними.

Експертизу здійснено відповідно до визначеної процедури ґендерної експертизи навчальних програм.


Завантажити
Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1. / ред. рада Кікінежді О. М., Власов В. С., Магдюк Л. Б., Ладиченко Т. В.  К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2010.  328 с.

Проблема впровадження ґендерного підходу в освіту є однією з найменш розроблених в українських ґендерних психолого-педагогічних дослідженнях. Труднощі пов’язані передусім з відносно недавнім долученням ґендерного підходу до освітніх практик, неоднозначним трактуванням як ґендерної термінології, так і її змістовного наповнення. Усунення ґендерної різниці в початковій та середній освіті до 2015 року було проголошено на Саміті тисячоліття ООН (2000 р.) одним з найважливіших завдань та цілей розвитку громадянського суспільства.

Проведення ґендерного аналізу стандартів дошкільної та початкової освіти дасть можливість інтегрувати ґендерний підхід в освітню практику, для того щоб дотримуватися принципів ґендерної рівності, уникати будь-яких проявів упередженості та дискримінації дітей за статевою ознакою, диференціювати вимоги щодо їхнього розвитку, навчання та поведінки на підставі належності до певної статі, створювати умови для максимального розкриття здібностей та інтересів дівчаток і хлопчиків під час педагогічної взаємодії.


Завантажити
Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. Збірник матеріалів науково-практичної конференції

Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. Збірник матеріалів науково-практичної конференції

Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Київ, 2011

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» та матеріали учасників Шостого Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку гуманітарної науки – ґендерних досліджень, вітчизняних та зарубіжних ґендерологів.

Видання розраховане на студентів, магістрів, аспірантів, активістів ґендерних, жіночих, молодіжних, громадських організацій, об’єднань, товариств, усіх, хто цікавиться ґендерною проблематикою.


Завантажити
Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи. Конспекти занять: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх закладів

Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи. Конспекти занять: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх закладів

Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи. Конспекти занять: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх закладів / За ред. проф. Т. Говорун. – К.: 2011. – 806 с.

Навчальний посібник орієнтований на ознайомлення вчителів, шкільних психологів та соціальних педагогів з основами ґендерних знань та способами їх передачі учням різного шкільного віку. Автори пропонують інноваційні підходи до проблеми розвитку ґендерної компетентності учнівської молоді. Посібник допоможе вчителю разом із учнями відповісти на питання, чому ґендерні стереотипи стають на заваді освітньому, професійному, громадянському розвитку особистості, навчити дівчаток і хлопчиків розпізнавати та звільнятись від їхнього впливу на поведінку та взаємини статей.


Завантажити
Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні

Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні

Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 140 с.

Основним завданням цього дослідження є розробка концептуальної основи для рекомендацій щодо поліпшення національного механізму забезпечення ґендерної рівності, зокрема поліпшення національної політики, інституційних підходів та управління, підвищення ефективності держави в забезпеченні ґендерної рівності.

Рекомендації щодо вдосконалення національного механізму впровадження ґендерної рівності в українському суспільстві враховують думку міжнародних та українських експертів, які брали участь у засіданнях за  круглим столом, організованих Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу, ПРООН та SIDA).


Завантажити
Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні»

Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні»

Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні». Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 256 с.

Цей модуль розроблено для тренерок/тренерів з ґендерних питань, які брали участь у семінарах «Тренінг для тренерок/тренерів» в рамках Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН з вересня 2009 р. по березень 2010 р. Модуль має стати практичним інструментом для навчання державних службовців і покликаний вплинути на планування та впровадження програм ґендерної рівності на різних рівнях та в усіх секторах.


Завантажити
Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»

Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»

Коментар до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 168 с.

Це видання підготовлено в межах виконання «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», яку впроваджує Програма розвитку ООН. 


Завантажити
Ґендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення

Ґендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення

Ґендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 192 с.

Головною метою проекту є підтримка уряду та громадянського суспільства у забезпеченні рівності жінок та чоловіків в усіх сферах життя та підвищенні статусу жінок в Україні як інструменту досягнення сталого розвитку людини, Цілей розвитку тисячоліття, які Україна взяла на себе, та формування демократичної країни згідно з міжнародними, конституційними та внутрішньо-правовими зобов’язаннями та відповідними планами дій уряду.


Завантажити
Жінки і чоловіки в Україні. Статистичний збірник

Жінки і чоловіки в Україні. Статистичний збірник

Жінки і чоловіки в Україні. Статистичний збірник / Державна служба статистики України, 2011

Збірник «Жінки і чоловіки в Україні» підготовлено на основі даних державної статистичної та адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень, переписів та даних Євростату. Збірник підготовлено фахівцями Департаменту статистики послуг з використанням матеріалів галузевих департаментів статистики.


Завантажити
Women and Men on the Ukrainian Labour Market. A Comparative Study of Ukraine and the EU

Women and Men on the Ukrainian Labour Market. A Comparative Study of Ukraine and the EU

Women and Men on the Ukrainian Labour Market. A Comparative Study of Ukraine and the EU. Kyiv: Vaite company, 2011. – 32 pages.

The project’s main goal is to support the Government and civil society efforts in promoting equality between men and women in all spheres of life and to improve the status of women in Ukraine as an instrument towards achieving sustainable human development, Ukrainian MDGs and building a democratic state in line with Ukrainian international, constitutional and legal commitments and within the framework of the corresponding Government action plans.


Завантажити