Бібліотека

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.

«Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти» є результатом оцінки різних аспектів функціонування системи попередження насильства в сім’ї в Україні, що почала складатись з 2002 р., після набуття чинності Законом України «Про попередження насильства в сім’ї». У дослідженні подано відомості про здобутки державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та її регіональних підрозділів; правові та соціально-психологічні засади організації роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї; роль закладів та установ освіти і охорони здоров’я у наданні послуг потерпілим від насильства в сім’ї тощо.

Частиною дослідження є аналіз передового досвіду («найкращих практик») країн світу у сфері протидії домашньому насильству, надання захисту та допомоги постраждалим, просування їх прав та роботи з особами, які вчиняють насильство в сім’ї.


Завантажити
Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції

Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції

Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції /Авт. Кочемировська О., Стрейстяну Д.Й, Христова Г. / Заг. ред. Павлиш С., Христова Г. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. – 364 с.

«Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї» є методичним посібником для тренерів, розробленим для проведення тренінгів з питань запобігання насильству в сім’ї. Посібник розрахований на роботу з дільничними інспекторами міліції, проте може бути використаний і при роботі з іншими цільовими групами (співробітники кримінальної міліції у справах дітей, соціальних служб, служби у справах дітей, адвокати, представники неурядових організацій, які беруть участь у запобіганні та протидії сімейному насильству), а також викладачами і студентами (курсантами) ВНЗ, в системі (службової) підготовки та підвищення кваліфікації. Документи та матеріали, подані у посібнику, можуть бути використані не лише для проведення тренінгів, але й у практичній діяльності, пов’язаній із протидією насильству в сім’ї.

Законодавство, використане у посібнику, наведено станом на 01.10.2010.


Завантажити
Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування

Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування

Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування / за ред. Павлиш С.О. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. – 52 с.

Протягом тривалого часу в Україні на мікросоціальному рівні проблему насильства в сім’ї активно не обговорювали. Ініціаторами захисту жертв насильства стали правозахисні громадські організації, в першу чергу жіночі, які не лише розпочали рух проти насильства, але й спонукали державні органи влади до створення необхідної законодавчої бази щодо розширення державної системи захисту від насильства та інформування населення.

Для того щоб привернути увагу до проблеми, виміряти розповсюдженість явища насильства в сім’ї та розробити ефективні інструменти запобігання цьому явищу, потрібна відповідна статистична база, котра, слід визнати, все ж не може повністю відобразити всі аспекти цієї соціальної проблеми. Саме тому дане соціологічне дослідження, основою якого стало опитування населення, сприятиме кращому вивченню проблеми та дасть можливість відповідним державним органам розробити інструменти протидії цьому ганебному явищу.


Завантажити
Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України

Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України

Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України / Наук. ред.  О.  Кочемировська / Заг. ред С.  Павлиш. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 228 с.

Вашій увазі пропонується посібник «Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України». Він являє собою першу спробу узагальнити національний і закордонний досвід у сфері попередження сімейного насильства, надати оцінку наявній ситуації в Україні та запропонувати концепцію базових стандартів надання послуг постраждалим.


Завантажити
Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції

Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції

Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції / Упорядник О. Уварова / Заг. ред. С. Павлиш – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 64 с.

Публікація являє собою посібник, в якому коротко викладено інформацію, поради та методики, які повинні допомогти дільничним інспекторам міліції у їхній практичній роботі з виявлення та профілактики насильства в сім’ї. Незважаючи на те, що пам’ятка розрахована на дільничних інспекторів міліції, нею можуть користуватись й ін. працівники органів внутрішніх справ, які здійснюють виїзди на виклики щодо сімейних конфліктів. Вміщена у пам’ятці інформація сприятиме кращій документації випадків насильства та, власне, профілактиці насильства.

Цю пам’ятку розроблено на основі матеріалів Г. Христової та О. Кочемировської в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» – проекту, який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу. 


Завантажити
Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні

Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні

Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні / Упорядник І. Буяльська / За заг. ред. С. Павлиш. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 16 с.

Публікація являє собою довідник про організації та установи, які надають соціальні послуги у випадках вчинення насильства в сім’ї. Довідник розрахований і на працівників органів внутрішніх справ, які надають особам, які постраждали від насильства в сім’ї та/або його вчинили, інформацію про органи і установи, де можна отримати допомогу або пройти корекційну програму відповідно.

Цей довідник розроблено в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» – проекту, який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу. Думки, висновки та рекомендації належать упорядникам системи ООН.


Завантажити
Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні»

Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні»

Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні» / За заг. ред. О. Семиколєнової. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 128 с.

Навчально-методичні матеріали «Ми – різні, ми – рівні» допоможуть вчителям у підготовці до уроків ґендерної грамотності, які проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах України в рамках проголошеного Європейським парламентом і Радою Європи Року рівних можливостей для всіх та Року ґендерної рівності в Україні.

Матеріали будуть корисними і для викладачів, студентів та аспірантів педагогічних та інших вищих навчальних закладів як приклад формування системи методик та стандартів ґендерної освіти для вчителів та викладачів України.

Уроки ґендерної грамотності спрямовані на подальшу демократизацію навчально-виховного процесу, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у демократичному українському суспільстві.


Завантажити
Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності»

Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності»

Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності». 17-18 лютого 2010 р. – К.: Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні , 2010. – 289 с.

Дане видання включає роботи, що були представлені під час Конференції молодих вчених «Ґендерна освіта та наука в Україні», що була проведена у Києві 17-18 лютого 2010 року.

Видання здійснено на замовлення Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН.

 


Завантажити
Ґендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів

Ґендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів

Ґендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 80 с.

Ґендерна рівність є фундаментальним правом та необхідною умовою досягнення цілей зростання, соціальної єдності та демократії. Тим не менше, певна нерівність продовжує існувати і може поглиблюватися, якщо освіта, навчання та культура продовжуватимуть поширювати ґендерні стереотипи.

Для того, щоб учні успішно навчалися, стали впевненими у собі особистостями, відповідальними та активними громадянами, необхідно приділяти увагу забезпеченню ґендерної рівності, рівному позитивному ставленню до дівчат та хлопців, а також навчанню з ґендерних питань. Ґендерно чутлива освіта допомагає визначити, які погляди у сфері ґендеру є справжніми, а які – лише стереотипними узагальненнями.

Сприяння цьому процесу є основним призначенням цього посібника, розробленого у рамках Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні. Цей посібник може служитиме основою, яку вчителі та тренери використовуватимуть для планування широкого спектру практичних заходів для забезпечення ґендерної рівності в українських школах.


Завантажити
Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3. / ред. рада Кікінежді О. М., Дороніна Т.О., Біла О.Г. – К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2011. – 282 с.

Навчальна програма з інтегрованого курсу призначена висвітленню теоретикометодичних засад ґендерної освіти студентам ІІ-ІV курсів вищих педагогічних навчальних закладів. Розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план та перелік науково-методичної літератури.

Метою представленої навчальної програми є формування ґендерного світогляду у майбутніх вчителів, впровадження ними ґендерно-освітніх технологій у практику роботи школи та вузу згідно до чинних державних документів: Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», наказу МОН України «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту» та вимог Болонського процесу.


Завантажити