Бібліотека

Ґендерний аналіз українського суспільства

Ґендерний аналіз українського суспільства

Ґендерний аналіз українського суспільства / Наук. ред. Т. Мельник. – ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999.

Пропоноване видання є особливим як за своїм змістом, так і у підході до самлї проблеми. Вперше обрано ґендерний підхід до аналізу становища жінок і чоловіків в українському суспільстві, міжстатевих відносин, місця і ролі кожної статі у розвитку громадянського суспільства, у повсякденному творенні особистості.

Дане дослідження є своєрідними ґендерним зрізом українського суспільства. Воно ґрунтується на аналізі масиву історичних документів, статистичних даних, соціологічних досліджень та іншої інформації про статеву структуру соціуму, зміни, процеси в ньому. 


Завантажити
Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)

Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)

Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / Відп. Ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 120 с.

У даному виданні представлені концептуальні засади експертизи українського законодавства. Разом з тим у ньому зосереджена увага на ґендерному аналізі ряду галузей України: конституційного, соціального, трудового, медичного, освітянского, сімейного, житлового та міжнародного. Автори висловили ставлення до ґендерної і правової ситуації в Україні і визначили основні напрями щодо ґендерного вдосконалення чинного законодавства та новоутворень з проблем ґендерного права.


Завантажити
Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit

Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit

Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit. UNDP RBEC. 2007. – 259 р.

How is gender mainstreaming relevant to the work that I am doing? Is it relevant for this region? Why should I do it? And, even if I understand its relevance, how am I supposed to implement it? What, concretely, do I need to do? These are questions commonly raised by practitioners engaged in public policy and development work, and these are the questions this toolkit addresses. 


Завантажити
Практическое руководство по внедрению гендерных подходов

Практическое руководство по внедрению гендерных подходов

Практическое руководство по внедрению гендерных подходов. Региональный Центр ПРООН для Европы и СНГ. 2007 г. – 172 с. 

Какое отношениеимеет гендерный подход к той работе, которой я занимаюсь? Имеет ли он значение для работы в данном регионе? Почему мне следует заниматься этими вопросами? И, даже если я осознаю важность этого подхода, как я смогу реализовать его на практике? Что именно мне следует делать? Эти вопросы обычно встают перед профессионалами, которые принимают участие в разработке государственной политики в области развития. Ответы именно на эти вопросы и содержит настоящее Руководство.


Завантажити
Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities

Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities

Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities. United Nations Development Programme, UN in Ukraine, 2003. - 103с.

This report is dedicated to an extremely important and topical subject – the development of gender relations and forming of an equal rights and opportunities policy for women and men in Ukraine. This is already the second publication produced by the United Nations Development Programme with the participation of prominent national researchers. The book provides a systematic analysis of the situation of women and men and establishing of gender relations in Ukrainian society.


Завантажити
Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи

Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи

Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи. United Nations Development Programme, UN in Ukraine, 2003 - Л. “Навчальна книга”, -103с.

Книга «Ґендерний розвиток в Україні: реалії і перспектива» присвячена надзвичайно важливій і актуальній проблемі – розвитку ґендерних відносин і формуванню політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні. Це вже друге видання, здійснене Програмою розвитку ООН за участю провідних вітчизняних дослідників, що містить системний аналіз становища жінок і чоловіків та утвердження ґендерних відносин в українському суспільстві.


Завантажити
Ґендер і етнічність. Україна перед європейським вибором

Ґендер і етнічність. Україна перед європейським вибором

Ґендер і етнічність. Україна перед європейським вибором / упоряд. М. Скорик – Київ : Програма розвитку ООН в Україні, 2006. – 49 с.

Це видання підготовлено на основі дослідження, проведеного в межах виконання "Програми рівних можливостей", яку впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Дослідження здійснене громадською організацією "Київський інститут ґендерних досліджень", керівник проекту Людмила Малес, кандидат соціологічних наук


Завантажити
Абетка рівності

Абетка рівності

Абетка рівності / Автор тексту: Павло Полянський. – Київ: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. – 13 с. 

«Абетка рівності» підготовлена до Дня ґендерної грамотності, який проводиться 10 вересня 2007 року, в рамках Року ґендерної рівності (Постанова Кабінету Міністрів України № 741 від 16.05.2007 р.) за спільної ініціативи Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки програми розвитку ООН в Україні 


Завантажити
Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник

Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник

Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник / Автор і упорядник Г.Христова. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011 – 86 с.

«Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї» є освітнім курсом, який було розроблено для проведення занять з суддями судів загальної юрисдикції. Курс орієнтований на проблеми судової практики розгляду різних категорій справ, пов’язаних з насильством в сім’ї, але також буде корисним для проведення занять не лише для суддів, але й для адвокатів, співробітників правоохоронних органів (міліції, прокуратури), органів опіки та піклування, інших категорій осіб, які беруть учать при розгляді судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї. Він являє собою не лише структуровану програму навчання, але містить аналітичні матеріли, що можуть бути використані викладачами для підготовки лекцій, презентацій, або для організації самостійної роботи слухачів курсу.


Завантажити
Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник

Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник /Євсюкова М.В., Христова Г.О., Шаповалова О.А. та  ін. / За заг. ред. Шаповалової О.А., Павлиш С.О. - К.: ТОВ «Компанія «Ваіте», 2011. – 196 с.

Посібник є комплексним дослідженням проблем судової практики у справах, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, та шляхів її вдосконалення. Він містить ґрунтовний аналіз норм міжнародного та національного права у галузі запобігання та протидії насильству в сім’ї, практики Європейського суду з прав людини та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у справах цієї категорії, особливостей юридичної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї в Україні. У виданні викладені результати моніторингу кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї, рішення у яких розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, визначені основні проблеми їхнього судового розгляду та шляхи його вдосконалення, запропоновані основні принципи розгляду судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї.

 


Завантажити