Бібліотека

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза / Відп. ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 40 с.

У виданні розкриваються об’єктивні процеси формування міжнародного співробітництва щодо захисту прав жінок і утвердження ґендерної рівності як специфічного напрямку міжнародного співробітництва з прав людини, висвітлюються міжнародно-правові принципи рівноправності жінок і чоловіків, правові засоби боротьби з дискримінацією щодо соціальних статей. Аналізуються міжнародно-правові зобов’язання України та показується їх значення для ґендерного реформування національного законодавства. Акцентується увага на міжнародній правозахисній системі від ґендерної дискримінації.


Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз

Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз

Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз. – Київ, ПРООН, 2007. – 29 с.

Методичні рекомендації розроблено спільно Міністерством юстиції України та Програмою рівних можливостей ПРООН задля надання допомоги працівникам Міністерства юстиції України при проведенні ґендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів.

Розраховано для працівників інших органів виконавчої влади при розробці ними проектів нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини.


Завантажити
Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного законодавства України

Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного законодавства України

Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного законодавства України / К. Б. Левченко. – К.: Телесик, 2008. – 88 с.

У методичних рекомендаціях розглянуто підходи до здійснення експертизи чинних нормативно-правових актів на предмет дотримання в їхніх положеннях основ ґендерної рівності: законів України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про імміграцію”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус гірських населених пунктів”, “Про відпустки”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про зайнятість населення”, “Про статус народного депутата України”, “Про вибори народних депутатів України”. Вміщено також загальні висновки та рекомендації щодо подальшого здійснення ґендерно-правової експертизи законодавства України.


Завантажити
Грабовська І., Кобелянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні

Грабовська І., Кобелянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні

Грабовська І., Кобелянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні. – К.: К.І.С., 2007. – 144 с.

Книга присвячена дослідженню феномену жіночого політичного лідерства в Україні. Автори поєднали роздуми сучасних українських жінок-політиків, тих, хто намагався стати політичними діячами, та аналітичні розвідки з проблеми політичного лідерства, створивши таким чином оригінальне дослідження майже не вивченого феномену жіночого політичного лідерства в Україні.


Завантажити
Олійник А. С. Конституційне законодавство України. Ґендерна експертиза

Олійник А. С. Конституційне законодавство України. Ґендерна експертиза

Олійник А. С. Конституційне законодавство України. Ґендерна експертиза. – К.: Логос, 2001. – 77 с.

Видання присвячене ґендерній експертизі конституційного законодавства України. Автором охарактеризовані національні організаційно-правові механізми забезпечення рівності прав, свобод та обов'язків чоловіка та жінки.

 


Завантажити
Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві

Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві

Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / За ред. Ю.І. Саєнка. - Київ: ВАІТЕ, 2007. - 143 с.

У колективній монографії представлено результати соціологічного дослідження ґендерних стереотипів та ґендерних проблем українського суспільства. Висвітлені експертні оцінки  розвитку засад ґендерної політики в країні, результати опитування громадської думки щодо характеру ґендерних відносин у різних сферах суспільного життя, а також результати контент-аналізу матеріалів у друкованих ЗМІ під ґендерним кутом зору. Показані чинники, що впливають на ґендерні стереотипи та ставлення до ґендерної проблематики в сучасному українському суспільстві, а також особливості прояву ґендерної асиметрії в різних соціальних сферах.


Завантажити
Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ

Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ

Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ / Н.М.Сидоренко, М.М.Скорик, та ін.; редупоряд. Н.М.Сидоренко. – К.:”К.І.С.”, 2004. – 76 с.

Посібник розрахований на журналістів, працівників засобів масової інформації, всіх, кого цікавлять питання ґендернозбалансованого висвітлення різних аспектів суспільного життя.


Завантажити
Ґендерні перетворення в Україні

Ґендерні перетворення в Україні

Ґендерні перетворення в Україні. – Київ. Надруковано в ТОВ «АДЕФ-Україна», 2007. – 165 с.

Програма Рівних Можливостей ПРООН презентує звіт за результатами чергового, третього, аналітичного дослідження ґендерних проблем українського суспільства. Метою цього дослідження є оцінка стану ґендерних відносин в Україні, формулювання актуальних ґендерних проблем та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Ця праця ґрунтується на аналізі реальних ґендерних перетворень, а також на результатах досліджень, проведених Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України протягом 2006 року та інших досліджень локальних ґендерних проблем, здійснюваних протягом 2004 – 2007 рр.


Завантажити
Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків

Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків

Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків. К.: Інститут держави і права ім В.М.Корецького НАН України, 2000. – 56 с.

Брошура підготовлена за результатами дослідження реалізації в Україні заключних документів IV Всесвітньої конференції зі становища жінок в Пекіні Та Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН “Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток і мир у IXX столітті”


Завантажити
Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи

Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи

Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи. – К.: Логос, 2001. – 46 с.

Вперше зроблено спробу обґрунтувати сутність, важливість та необхідність проведення ґендерної експертизи українського законодавства, розкрити її методологічні підходи та методичні засади, окреслити науковий інструментарій. Дається загальний аналіз спрямування ґендерної експертизи, визначається комплекс відповідних дій можливого ґендерного перетворення і новотворення в законодавстві. При цьому враховується європейський та міжнародний досвід.


Завантажити