Бібліотека

История женщин на Западе. В 5 томах. Том 2. Молчание средних веков

История женщин на Западе. В 5 томах. Том 2. Молчание средних веков

История женщин на Западе.  В 5 т. Том ІІ: Молчание средних веков / под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро. –Спб.: Алетейя, 2019. – 600 с.

«История женщин на Западе» в пяти томах под общей редакцией Жоржа Дюби и Мишель Перро состоит из работ 75 выдающихся историков, представляющих читателям увлекательную панорамную хронику от античности до современности.


Завантажити
Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой. Сексуальна / текстуальна політика: феміністична літературна теорія

Торіль Мой – провідний феміністський літературний критик, яка досліджує проблеми феміністської теорії та жіночого письма, філософії, психоаналізу та літературної теорії.
Книжка про те, що відрізняє жіноче письмо від чоловічого, як може жінка навчитися писати про свій досвід, чи може вона писати про нього мовою чоловіків.


Завантажити
Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні

Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні

Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні. К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2006. – 15 c.

Матеріали бюлетеню ґрунтуються на відповідних аналітичних та експертних матеріалах, використовують новітні статистичні дані, доступні результати соціологічних опитувань та досліджень і відображають реальну ситуацію у становленні ґендерних відносин в Україні. 

Особлива увага зосереджена на таких темах, як ґендерне представництво на всіх рівнях прийняття рішень та у політичних партіях; особливості економічних відносин, а саме нерівність в оплаті праці, проблеми зайнятості; прояви ґендерного насильства; стереотипи суспільної свідомості: відображення у ЗМІ та рекламі; ґендерні проблеми демографії, освіти та виховання. 


Завантажити
Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу 21 вересня 2006 року

Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу 21 вересня 2006 року

Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу 21 вересня 2006 року

21 вересня 2006 року в м. Києві Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин за підтримки Програми розвитку ООН та Програми сприяння парламенту України Університету Індіани було проведено круглий стіл «Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи». Дана збірка містить виступи учасників круглого столу та рекомендації, висловлені під час обговорення запропонованої теми.

 


Завантажити
Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми

Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми

Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми. – Київ, 2009

Дослідження присвячене питанню вивчення думок та досвіду працівників органів внутрішніх справ (слідство, підрозділи кримінальної міліції, підрозділи кадрового забезпечення) щодо дотримання ґендерної рівності в ОВС, щодо наявності проявів дискримінації працівників-жінок в ході їх оперативно-службової діяльності за ознаками статі. За результатами проведеного дослідження подано оцінку розповсюдженості дискримінаційних проявів в органах внутрішніх справ та запропоновано потенційні механізми їх стримування та запобігання.


Завантажити
Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство

Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство

Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство. – Київ, 1999

Пропоноване видання знайомить читача з системою правових норм чинного законодавства, спрямованих на запобігання та викорінення насильства щодо жінки в Україні. Такі норми містяться у багатьох юридичних актах, частина яких подана в даній збірці. Знання їх дасть юридичний інструментарій для досягнення реальної рівноправності жінки і чоловіка в Україні, що є однією з умов демократії, складником якої є ґендерна демократія. 


Завантажити
Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник

Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник

Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с.

Навчальний посібник «Основи теорії ґендеру» спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисциплінарного вивчення. Тут систематизовано викладено як основи ґендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах.

Структура посібника побудована за модульною системою та містить розділи, що можуть бути висвітлені в рамках окремих навчальних дисциплін – філософії, соціології, політології, правознавства, літературознавства, мовознавства тощо. 


Завантажити
Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming. United Nations Development Programme in Ukraine, 2006

«Recommendations for Gender Mainstreaming in UNDP Ukraine and its programmes» and this Review are providing “whys”, “whats” and “hows” for gender mainstreaming from the perspective of the concrete context of UNDP in Ukraine. It is meant to suplly the reader with the understanding of what has been done in this area so far, and to encourage him/her to take next steps in the same direction. It is a review and often compilation of the existing documents, but in a manner which supports the logic of the necessity and importance of gender mainstreaming. It is targeting the readers who are sceptical and not very well informed about the issues. But, it could also be helpfull to those who need to sharpen up their arguments in favor of gender mainstreaming in UNDP, Ukraine.


Завантажити
Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів

Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів

Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів. Програма розвитку ООН в Україні, 2006

Рекомендації спрямовано на впровадження ґендерних підходів у системі закладів ПРООН в Україні. Мають на меті забезпечити інформацією про досягнуті результати у цій сфері та вказати на наступні кроки у цьому напрямі. Матеріали є оглядом і водночас збірником чинних документів, які логічно доводять необхідність і важливість ґендерних перетворень. 

Розраховано для тих, кому потрібно знайти чіткі аргументи на користь впровадження ґендерних підходів у діяльність ПРООН в Україні, а також для скептиків чи недостатньо поінформованих щодо цих питань.


Завантажити
«Ми – різні, ми – рівні». Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

«Ми – різні, ми – рівні». Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

«Ми – різні, ми – рівні». Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. Семиколєнової. 2 вид., К.: Ніка-Центр, 2010. – 176 с.

Головне завдання посібника – розвінчати стереотипні уявлення про ролі жінок і чоловіків у родині та суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від ґендерних упереджень і передсудів.

Посібник зорієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, що передбачають взаємодію учнів як між собою, так і з учителями, батьками. Все це створює умови для подальшої демократизації навчально-виховного процесу, який базується на повазі до особистості кожної дитини.


Завантажити