Бібліотека

Гендер для «чайников»

Гендер для «чайников»

Гендер для «чайников»  Москва: «Звенья», 2006.  264 с.

Идея  книги родилась в группе ученых, занимающихся исследованиями в области гендерной  социологии, но подсказана она была талантливым менеджером социальных проектов Людмилой Кабановой. Как человек, тесно связанный с решением практических задач, она знала, что если научная литература по гендерным исследованиям еще издается, то вот книг для «чайников» (в самом лучшем смысле слова),  -  то есть людей, которые интересуются гендерными отношениями, но не являются социологами, практически нет. Их место занимают бесконечные издания разного рода якобы психологической литературы, которые снабжают читателей (а еще чаще - читательниц) ценной «научной» информацией о том, что мужчины и женщины - по сути, жители разных планет. Даже трудно представить себе такую область человеческих отношений, которая была бы окутана таким количеством мифов и предрассудков, как отношения между мужчиной и женщиной. Между тем, мало кому не хотелось бы узнать об этом больше: ведь гендерными   отношениями пропитана вся наша жизнь не только в семье, но и на работе, в дружеских компаниях,  - в общем, во всех местах, на всех социальных площадках, где люди взаимодействуют между собой.


Завантажити
Голоси: замовчані історії про тіло, їжу та емоції

Голоси: замовчані історії про тіло, їжу та емоції

Голоси: замовчані історії про тіло, їжу та емоції

Непрості стосунки з їжею та власним тілом знайомі багатьом жінкам. Говорити про це незручно і соромно. Аудіо-візуальний проект “Голоси” звертається до досвіду дванадцяти жінок, які пережили розлад харчової поведінки. Це документальні тексти, написані на основі розмов з ними та фото, які відображають лейтмотив кожної з історій, а також звукова інсталяція.  

Проникаючи у сферу невідомого і замовчуваного, “Голоси” показують те, що  ми не завжди помічаємо, не надаємо ваги чи засуджуємо у поведінці близьких нам жінок. Обмеження в їжі та переїдання, дієти, контроль і його втрата, емоції, що їх переповнювали, – це часто сприймається як жіночі примхи або рідкісні психіатричні діагнози. Дванадцять жінок, які поділилися своїм досвідом, створили для нас можливість переосмислити поняття анорексії, булемії та переїдання.  

Соціолог та експерт з гендерних питань Тетяна Щурко вважає, що розлади харчової поведінки “можна розглядати і як форму придушення з боку культурних норм і еталонів, а також як звільнення, спробу самостійно здійснювати контроль над своїми тілесними проявами”. Сучасне суспільство з його гендерними стереотипами створює вдале підґрунтя для зародження у жінки почуття незадоволеності собою, зокрема власним тілом. Як наслідок, вона починає зациклюватися на проблемі їжі, що часто призводить до приховування і маскування більш серйозних психічних проблем, невисловлення власних емоцій і почуття щоденної самотності, нерозуміння та несприйняття. Жінка залишається наодинці з собою саме тоді, коли потребує найбільшої допомоги і підтримки.  

Проект “Голоси” – це особисті історії, які закликають не ховатися із своїми переживаннями та проблемами, а говорити про них та шукати вихід.


Завантажити
Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство

Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство

Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство / Під редакцією Ліліани Гентош, Оксани Кісь. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 252 с.

“Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство” є збіркою наукових статей, розділів із книг, написаних зарубіжними авторами та перекладених переважно з англійської мови. Основна мета видання цієї збірки – ознайомити читача зі знаними в світі, але маловідомими, або й зовсім не відомими в Україні авторами та працями з ґендерної проблематики. Книга прислужиться як студентам, аспірантам так і досвідченим викладачам, дослідникам, які знайдуть для себе цікаві статті у цій збірці.


Завантажити
Доклад о гендерном разрыве в мире за 2013 год (на английском языке)

Доклад о гендерном разрыве в мире за 2013 год (на английском языке)

The Global Gender Gap Report 2013  Доклад о гендерном разрыве в мире за 2013 год (на английском языке)

Гендерным разрывом принято называть разрыв между женщинами и мужчинами в любой сфере жизнедеятельности с точки зрения доступа тех и других к правам, возможностям и ресурсам. В докладе анализируются данные 136 стран мира. Основные показатели - доступ к системам здравоохранения и образования, участие в политической и экономической жизни, оплата труда. Согласно докладу, положение женщин улучшилось в 86 из 136 исследованных стран. Исландия в пятый раз подряд признана ведущей страной мира в плане гендерного равноправия.

Загрузить файл с сайта Всемирного экономического форума (World Economic Forum)


Завантажити
Гендер для медій

Гендер для медій

Гендер для медій : підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / [за ред. Марії Маєрчик (голова редколегії), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової]. – Київ: Критика, 2013. – 217 с.

«Гендер для медій» є новим сучасним підручником із гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії тощо. Видання підготоване та здійснене в межах дослідницького проекту Інституту народознавства НАН України, Центру культурно-антропологічних студій та за підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.


Завантажити
«Ми різні – ми рівні». Основи культури ґендерної рівності

«Ми різні – ми рівні». Основи культури ґендерної рівності

«Ми різні – ми рівні». Основи культури ґендерної рівності : навчальний посібник для учнів 9 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. Семиколєнової – К.: «К.І.С.», 2007. – 176 с.

Головне завдання посібника – розвінчати стереотипні уявлення про ролі жінок і чоловіків у родині та суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від ґендерних упереджень і передсудів. Посібник зорієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, що передбачають взаємодію учнів як між собою, так і з учителями, батьками. Все це створює умови для подальшої демократизації навчально-виховного процесу, який базується на повазі до особистості кожної дитини. Схвалено для використання у навчальному-виховному процесі комісією суспільствознавчих дисциплін (секція філософсько-світоглядних дисциплін) Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, протокол № 1 від 12 грудня 2007 року.


Завантажити
Кіммел Майкл С. Ґендероване суспільство

Кіммел Майкл С. Ґендероване суспільство

Кіммел Майкл С. Ґендероване суспільство / переклад з англ. С. Альошкіної. – Київ: Сфера, 2003. – 490 с.

Книга присвячена уявленню про гендер у сучасному суспільстві. На основі аналізу робіт з біології, антропології, психології та соціології автор досліджує гендерні аспекти сім’ї, освіти й роботи, а також гендерні взаємини в дружбі й коханні, сексуальності й насильстві. Автор доходить висновку, що саме нерівність між жінками й чоловіками є причиною конструйованих між ними відмінностей, а не навпаки.


Завантажити