Бібліотека

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року. К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2007. – 200 c.

21 листопада 2006р. Верховною Радою України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні були проведені парламентські слухання за темами: «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства» та «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи».

Пропоноване видання містить не лише стенографічний звіт власне парламентських слухань, що відбулися під час роботи другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання, а й відповідні офіційні документи, які прийняті Верховною Радою та Урядом України у зв’язку з цією подією.


Завантажити
Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник

Т.Мельник, Л. Кобелянська. 50/50 Сучасне ґендерне мислення. Словник. – К.: К.І.С., 2005. – 280 с.

Це видання ставить за мету надати поняття, які увійшли у сучасну суспільно-політичну лексику, але інколи по-різному інтерпретуються у мові науковців, політичних діячів та активістів громадських структур.

Передбачає розширення ґендерного мислення, переоцінку й усвідомлення цінностей сучасності з урахуванням ґендерного підходу до них та активізацію ґендерної діяльності з метою прискорення процесу оновлення та реформування суспільство.


Завантажити
Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року

Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року

Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року

Пропоноване видання «Становище жiнок в Українi: реалiї та перспективи. Парламентськi слухання 9 червня 2004 року» – це збiрник офiцiйних документiв i матерiалiв парламентських слухань, що вiдбулися у Верховнiй Радi України 9 червня 2004 року. Воно мiстить не лише стенографiчний звiт власне парламентських слухань, що вiдбулися пiд час роботи п’ятої сесiї Верховної Ради України четвертого скликання, а й вiдповiднi офiцiйнi документи, якi прийнятi Верховною Радою та урядом України у зв’язку з цiєю подiєю.

Представленi матерiали дають можливiсть громадськостi ознайомитись як iз процесом обговорення у Верховнiй Радi народними депутатами України, так i з актами, прийнятими Верховною Радою та урядом України за результатами вище зазначених парламентських слухань.


Завантажити
Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза. Відп. ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 82 с.

Перша спроба ґендерного аналізу соціального законодавства України. Пропоноване видання є складовою частиною експертизи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН «Сприяння ґендерній рівності». 


Завантажити
Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза / Відп. Ред. Т.М.Мельник. – К.: Логос, 2001. – 40 с.

Автором проведено експертизу сімейного законодавства з позиції ґендерного бачення, яка є складовою частиною ґендерної експертизи системи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН "Сприяння ґендерній рівності". Головну увагу приділено ґендерному аналізу законодавства, спрямованого на забезпечення ґендерної рівності у шлюбних відносинах, а також у відносинах між жінкою та чоловіком як батьками дитини.


Завантажити
Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна. Київ. 20-21 листопада 2000 р.

Видання містить матеріали Міжнародної конференції, присвяченої правовим аспектам рівності жінок і чоловіків в Україні.

Це перша в Україні науково-практична конференція з правових питань ґендерної рівності, що відбулася як важлива подія в системі заходів у здійсненні гендерної експертизи українського законодавства.


Завантажити
Кети Чухров. Был ли гендер в СССР?

Кети Чухров. Был ли гендер в СССР?

Кети Чухров. Был ли гендер в СССР?

Кети Чухров в своем докладе выступает против стереотипного взгляда на проблему «гендер и социализм».


Завантажити
Антология гендерной теории (Ч.2)

Антология гендерной теории (Ч.2)

Антология гендерной теории (Ч.2) / кол. авт. Европ. гуманит. ун-т. Центр гендер. Исслед.; сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи 2000

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков феминистской теории и гендерных исследований — Анджелы Дэвис, Нэнси Чодороу, Джудит Батлер, Терезы де Лауретис, Гейл Рубин и др. Предлагаемая вниманию читателя подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.


Завантажити
Антология гендерной теории (Ч.1)

Антология гендерной теории (Ч.1)

Антология гендерной теории (Ч.1) / кол. авт. Европ. гуманит. ун-т. Центр гендер. Исслед.; сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи 2000

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков феминистской теории и гендерных исследований — Анджелы Дэвис, Нэнси Чодороу, Джудит Батлер, Терезы де Лауретис, Гейл Рубин и др. Предлагаемая вниманию читателя подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.


Завантажити
История женщин на Западе. В 5 томах. Том 3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения

История женщин на Западе. В 5 томах. Том 3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения

История женщин на Западе. в 5 т. Т ІІІ: Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения / под. общ.. ред. Ж. Дюби и М. Перро – СПб. : Алетейя, 2008. – 560 с.

Том 3 «Истории Женщин» открывает перед читателями детальную панораму жизни женщин эпохи раннего модерна в Европе в контексте труда, брака и семьи. В центре этого тома находится «женщина» так как она проявлена в многочисленных репрезентациях начиная от простых гравюр и популярной литературы и заканчивая шедеврами живописи; а также как объект дискуссий – иногда комических, иногда саркастических – ведущихся в самых различных формах: письма, искусство, философия, науки и медицина. Сопротивляясь репрессивным практикам, ограничивающему законодательству и продолжительным дебатам о женской «природе», женщины проявляли инициативу как путем неявных маневров так и путем открытого несогласия. 


Завантажити