К

Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції

Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції

Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції /Авт. Кочемировська О., Стрейстяну Д.Й, Христова Г. / Заг. ред. Павлиш С., Христова Г. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. – 364 с.

«Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї» є методичним посібником для тренерів, розробленим для проведення тренінгів з питань запобігання насильству в сім’ї. Посібник розрахований на роботу з дільничними інспекторами міліції, проте може бути використаний і при роботі з іншими цільовими групами (співробітники кримінальної міліції у справах дітей, соціальних служб, служби у справах дітей, адвокати, представники неурядових організацій, які беруть участь у запобіганні та протидії сімейному насильству), а також викладачами і студентами (курсантами) ВНЗ, в системі (службової) підготовки та підвищення кваліфікації. Документи та матеріали, подані у посібнику, можуть бути використані не лише для проведення тренінгів, але й у практичній діяльності, пов’язаній із протидією насильству в сім’ї.

Законодавство, використане у посібнику, наведено станом на 01.10.2010.


Завантажити
Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України

Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України

Кочемировська О.О., Христова Г.О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України / Наук. ред.  О.  Кочемировська / Заг. ред С.  Павлиш. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 228 с.

Вашій увазі пропонується посібник «Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України». Він являє собою першу спробу узагальнити національний і закордонний досвід у сфері попередження сімейного насильства, надати оцінку наявній ситуації в Україні та запропонувати концепцію базових стандартів надання послуг постраждалим.


Завантажити
Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3. / ред. рада Кікінежді О. М., Дороніна Т.О., Біла О.Г. – К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2011. – 282 с.

Навчальна програма з інтегрованого курсу призначена висвітленню теоретикометодичних засад ґендерної освіти студентам ІІ-ІV курсів вищих педагогічних навчальних закладів. Розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план та перелік науково-методичної літератури.

Метою представленої навчальної програми є формування ґендерного світогляду у майбутніх вчителів, впровадження ними ґендерно-освітніх технологій у практику роботи школи та вузу згідно до чинних державних документів: Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», наказу МОН України «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту» та вимог Болонського процесу.


Завантажити
Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1.

Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1. / ред. рада Кікінежді О. М., Власов В. С., Магдюк Л. Б., Ладиченко Т. В.  К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2010.  328 с.

Проблема впровадження ґендерного підходу в освіту є однією з найменш розроблених в українських ґендерних психолого-педагогічних дослідженнях. Труднощі пов’язані передусім з відносно недавнім долученням ґендерного підходу до освітніх практик, неоднозначним трактуванням як ґендерної термінології, так і її змістовного наповнення. Усунення ґендерної різниці в початковій та середній освіті до 2015 року було проголошено на Саміті тисячоліття ООН (2000 р.) одним з найважливіших завдань та цілей розвитку громадянського суспільства.

Проведення ґендерного аналізу стандартів дошкільної та початкової освіти дасть можливість інтегрувати ґендерний підхід в освітню практику, для того щоб дотримуватися принципів ґендерної рівності, уникати будь-яких проявів упередженості та дискримінації дітей за статевою ознакою, диференціювати вимоги щодо їхнього розвитку, навчання та поведінки на підставі належності до певної статі, створювати умови для максимального розкриття здібностей та інтересів дівчаток і хлопчиків під час педагогічної взаємодії.


Завантажити
Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник / В. П. Кротиков, Б. П. Андресюк, В. Л. Топальський, В. М. Малюга, П. М. Слюсаренко, В. В. Панін, Ю. І. Костенко, О. М. Кокун, С. М. Хорунжий; НДЦ гуманіт. пробл. Збройн. Сил України. – К., 2011. – 112 c.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні і практичні засади ґендерної політики у Збройних сил України, її сутність, зміст, особливості та проблеми, пов’язані з процесами упровадження ґендерного підходу у військовому середовищі. Пропонуються рекомендації щодо удосконалення гендерного підходу у Збройних Силах України, подолання традиційних ґендерних стереотипів і ґендерно-рольових конфліктів, урахування психологічних особливостей жінок у процесі службової взаємодії.


Завантажити
Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні: Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН

Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні: Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН

Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні: Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / [укл. М. Корюкалов; за сприяння Програми ООН Жінки «Підсилення підзвітності у фінансуванні гендерної рівності. Партнерство ЄС і ООН з гендерної рівності» в Україні, Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Українського жіночого фонду]. – К., 2014. – 120 с.


Завантажити
Ґендерна політика Європейського Союзу в Україні (аналітична доповідь)

Ґендерна політика Європейського Союзу в Україні (аналітична доповідь)

Ґендерна політика Європейського Союзу в Україні (аналітична доповідь). За ред. Оксани Кисельової

В країнах-членах ЄС відбувся суттєвий прогрес щодо усунення ґендерних нерівностей на законодавчому рівні, однак в повсякденному житті реалізація жінками і чоловіками своїх рівних прав все ще стикається з проблемами. Постійна низька представленість жінок у гілках влади, насильство проти жінок демонструють, що все ще має місце структурна ґендерна нерівність. Для поліпшення ситуації Європейська Комісія вважає за необхідне інтеґрувати принцип ґендерної рівності в стратегії, які мають прямий і непрямий вплив на життя жінок і чоловіків. Жіночі турботи, потреби, сподівання, так само, як і чоловічі, мають бути прийняти до уваги в процесі розробки і реалізації політики. В зв’язку з цим в1996 році Європейською Комісією був прийнятий підхід інтеґрації ґендерних пріоритетів в політику (gender mainstreaming).


Завантажити
Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации

Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации

Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004. – 252 с. – (Серия "Учебные пособия по гендерной теории в гуманитарных науках")

Учебное пособие посвящено самой малоизученной области в междисциплинарной сфере гендерных исследований - гендерным аспектам языка и коммуникации и является первой в отечественной лингвистике попыткой определить принципы гендерного подхода в языкознании.

В пособии представлен современный научный взгляд на онтологический статус гендера, анализируются проблемы изучения гендера в языкознании. Гендер рассматривается как культурная репрезентация. Подробно описаны различные методы исследования гендера в лингвистике.

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей филологических и лингвистических вузов и соответствующих факультетов университетов.

 


Завантажити
Gender ABC for Ukrainian media

Gender ABC for Ukrainian media

Gender ABC for Ukrainian media / Kotova-Oliynyk С., Stel makh B., Yarosh O.: Manual / Sofia Kotova-Oliynyk, Bohdana Stelmakh, Oksana Yarosh. – Lutsk: Volyn Art Agency «Teren», 2013. – 107 pages.

The manual «Gender ABC for Ukrainian media» covers basic notions about gender, which will help journalists of both sexes of all kinds of mass media avoid stereotyped and sexist stock phrases and clichés when prepa-ring informational materials, articles, or programs. The manual will be also helpful to PR managers, heads of press ser vices, public activists, and volunteers. The manual will be useful for formation of a gender-sensitive informational space that is free from sex-based discrimination.

Developed for journalists, experts, politicians, scholars, public servants, and officials of local self-government, as well as for the wi der public.


Завантажити
Ґендерна абетка для українських медіа

Ґендерна абетка для українських медіа

Ґендерна абетка для українських медіа / Котова-Олійник С., Стельмах Б., Ярош О.: посібник / Софія Котова-Олійник, Богдана Стельмах, Оксана Ярош. – Луцьк: Волинська мистецька агенція «Терен», 2013.- 50 с.

У посібнику «Ґендерна абетка для українських медіа» розкриті основні ґендерно-тематичні поняття, які допоможуть журналістам і журналісткам усіх видів засобів масової комунікації уникнути стереотипних, сексистських штампів і норм під час підготовки інформаційних матеріалів, статей, передач. Посібник стане в нагоді і PR-менеджерам, керівникам прес-служб, громадським діячам, волонтерам. Представлені у посібнику напрацювання сприятимуть формуванню ґендерно-чутливого інформаційного простору, вільного від дискримінації за ознакою статі.

Для журналістів, експертів, політиків, науковців, державних службовців та посадових осіб широкого кола громадськості.


Завантажити