Ґ

Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві

Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві

Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / За ред. Ю.І. Саєнка. - Київ: ВАІТЕ, 2007. - 143 с.

У колективній монографії представлено результати соціологічного дослідження ґендерних стереотипів та ґендерних проблем українського суспільства. Висвітлені експертні оцінки  розвитку засад ґендерної політики в країні, результати опитування громадської думки щодо характеру ґендерних відносин у різних сферах суспільного життя, а також результати контент-аналізу матеріалів у друкованих ЗМІ під ґендерним кутом зору. Показані чинники, що впливають на ґендерні стереотипи та ставлення до ґендерної проблематики в сучасному українському суспільстві, а також особливості прояву ґендерної асиметрії в різних соціальних сферах.


Завантажити
Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ

Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ

Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ / Н.М.Сидоренко, М.М.Скорик, та ін.; редупоряд. Н.М.Сидоренко. – К.:”К.І.С.”, 2004. – 76 с.

Посібник розрахований на журналістів, працівників засобів масової інформації, всіх, кого цікавлять питання ґендернозбалансованого висвітлення різних аспектів суспільного життя.


Завантажити
Ґендерні перетворення в Україні

Ґендерні перетворення в Україні

Ґендерні перетворення в Україні. – Київ. Надруковано в ТОВ «АДЕФ-Україна», 2007. – 165 с.

Програма Рівних Можливостей ПРООН презентує звіт за результатами чергового, третього, аналітичного дослідження ґендерних проблем українського суспільства. Метою цього дослідження є оцінка стану ґендерних відносин в Україні, формулювання актуальних ґендерних проблем та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Ця праця ґрунтується на аналізі реальних ґендерних перетворень, а також на результатах досліджень, проведених Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України протягом 2006 року та інших досліджень локальних ґендерних проблем, здійснюваних протягом 2004 – 2007 рр.


Завантажити
Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків

Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків

Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків. К.: Інститут держави і права ім В.М.Корецького НАН України, 2000. – 56 с.

Брошура підготовлена за результатами дослідження реалізації в Україні заключних документів IV Всесвітньої конференції зі становища жінок в Пекіні Та Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН “Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток і мир у IXX столітті”


Завантажити
Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи

Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи

Мельник Т.М. Ґендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи. – К.: Логос, 2001. – 46 с.

Вперше зроблено спробу обґрунтувати сутність, важливість та необхідність проведення ґендерної експертизи українського законодавства, розкрити її методологічні підходи та методичні засади, окреслити науковий інструментарій. Дається загальний аналіз спрямування ґендерної експертизи, визначається комплекс відповідних дій можливого ґендерного перетворення і новотворення в законодавстві. При цьому враховується європейський та міжнародний досвід.


Завантажити
Ґендерний аналіз українського суспільства

Ґендерний аналіз українського суспільства

Ґендерний аналіз українського суспільства / Наук. ред. Т. Мельник. – ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999.

Пропоноване видання є особливим як за своїм змістом, так і у підході до самлї проблеми. Вперше обрано ґендерний підхід до аналізу становища жінок і чоловіків в українському суспільстві, міжстатевих відносин, місця і ролі кожної статі у розвитку громадянського суспільства, у повсякденному творенні особистості.

Дане дослідження є своєрідними ґендерним зрізом українського суспільства. Воно ґрунтується на аналізі масиву історичних документів, статистичних даних, соціологічних досліджень та іншої інформації про статеву структуру соціуму, зміни, процеси в ньому. 


Завантажити
Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)

Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади)

Ґендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / Відп. Ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 120 с.

У даному виданні представлені концептуальні засади експертизи українського законодавства. Разом з тим у ньому зосереджена увага на ґендерному аналізі ряду галузей України: конституційного, соціального, трудового, медичного, освітянского, сімейного, житлового та міжнародного. Автори висловили ставлення до ґендерної і правової ситуації в Україні і визначили основні напрями щодо ґендерного вдосконалення чинного законодавства та новоутворень з проблем ґендерного права.


Завантажити
Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit

Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit

Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit. UNDP RBEC. 2007. – 259 р.

How is gender mainstreaming relevant to the work that I am doing? Is it relevant for this region? Why should I do it? And, even if I understand its relevance, how am I supposed to implement it? What, concretely, do I need to do? These are questions commonly raised by practitioners engaged in public policy and development work, and these are the questions this toolkit addresses. 


Завантажити
Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities

Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities

Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities. United Nations Development Programme, UN in Ukraine, 2003. - 103с.

This report is dedicated to an extremely important and topical subject – the development of gender relations and forming of an equal rights and opportunities policy for women and men in Ukraine. This is already the second publication produced by the United Nations Development Programme with the participation of prominent national researchers. The book provides a systematic analysis of the situation of women and men and establishing of gender relations in Ukrainian society.


Завантажити
Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи

Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи

Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи. United Nations Development Programme, UN in Ukraine, 2003 - Л. “Навчальна книга”, -103с.

Книга «Ґендерний розвиток в Україні: реалії і перспектива» присвячена надзвичайно важливій і актуальній проблемі – розвитку ґендерних відносин і формуванню політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні. Це вже друге видання, здійснене Програмою розвитку ООН за участю провідних вітчизняних дослідників, що містить системний аналіз становища жінок і чоловіків та утвердження ґендерних відносин в українському суспільстві.


Завантажити