ГЕНДЕРНОЧУТЛИ́ВЕ (англ. non-sexist – несексистське) ВИХОВА́ННЯ (а також НАВЧА́ННЯ, ВИКЛАДА́НННЯ)

– процес виховання (навчання, викладання), який передбачає наявність у його суб’єктів гендерної чутливості та використання методів і прийомів, слів та дій, що не містять у собі виявів гендерних стереотипів, сексизму, гендерної асиметрії та нерівності, андроцентризму;  освітнє середовище, засадами розбудови якого є принципи гендерної рівності і яке однаково уважне та дружнє по відношенню до всіх, незалежно від статі, гендера та інших характеристик людини.