ГЕ́НДЕРНА ТЕО́РІЯ

 міждисциплінарна  гуманітарна галузь науки, що динамічно розвивається та вивчає гендер, засоби та рівні його прояву (особистісний, міжособистісний, інституціональний), співвідношення гендера та статі, гендера й сексуальності, гендера й влади,  гендера та соціуму.