ГЕ́НДЕРНА СОЦІАЛІЗА́ЦІЯ

(від лат. socialis – суспільний) – засвоєння людиною гендерних ролей, осмислення  та «вписування» своєї гендерної ідентичності в конкретну культуру та соціум.