ГЕ́НДЕРНА АСИМЕ́ТРІЯ

неоднакова, непропорційна представленість людей різної статі в різноманітних життєвих ситуаціях (наприклад, жінок більше в сферах освіти та обслуговування, чоловіків – у сферах бізнесу та політики; також у будь-якій сфері чоловіки посідають більше керівних посад,  а жінок більше на «нижчому», малооплачуваному рівні). Г.а. є наслідком андроцентризму та патріархату, основою гендерної нерівності  та  джерелом нестабільності в окремих державах й у світі в цілому. Г.а. відображається і в мові, наприклад, серед назв людей, особливо назв престижних професій, більшість – іменники чоловічого роду.