Г

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. – К.: Заповіт, 2016. – 244 c.

Це видання присвячене дослідженню гендерної проблематики в Україні. У виданні міститься доповідь, що складається з шести розділів, один з яких цілком базується на результатах загальнонаціонального соціологічного дослідження Центру Разумкова, стислий словник головних гердерних термінів, а також статті вітчизняних експертів.

Це видання буде корисним для експертів, соціологів, журналістів і всіх, хто цікавиться питаннями досягнення гендерної рівності в Україні.


Завантажити
Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Стислий виклад. – Київ, 2016. – 89 с.

Аналіз здійснено у 2016 році. Це частина роботи Проекту «Гендерне бюджетування в Україні» (ГОБ Проект), що впроваджується Міністерством фінансів України і фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida).


Завантажити
Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования)

Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования)

Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования).  Фонд ООН в области народонаселения в Кыргызской Республике (ЮНФПА). – Бишкек, 2016. – 233 с.


Завантажити
The Global Gender Gap Report 2016

The Global Gender Gap Report 2016

The Global Gender Gap Report 2016 – Доклад о гендерном разрыве в мире за 2016 год (на английском языке)

Through the Global Gender Gap Report, the World Economic Forum quantifies the magnitude of gender disparities and tracks their progress over time, with a specific focus on the relative gaps between women and men across four key areas: health, education, economy and politics. The 2016 Report covers 144 countries. More than a decade of data has revealed that progress is still too slow for realizing the full potential of one half of humanity within our lifetimes.


Завантажити
Антология гендерной теории (Ч.2)

Антология гендерной теории (Ч.2)

Антология гендерной теории (Ч.2) / кол. авт. Европ. гуманит. ун-т. Центр гендер. Исслед.; сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи 2000

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков феминистской теории и гендерных исследований — Анджелы Дэвис, Нэнси Чодороу, Джудит Батлер, Терезы де Лауретис, Гейл Рубин и др. Предлагаемая вниманию читателя подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.


Завантажити
Антология гендерной теории (Ч.1)

Антология гендерной теории (Ч.1)

Антология гендерной теории (Ч.1) / кол. авт. Европ. гуманит. ун-т. Центр гендер. Исслед.; сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи 2000

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков феминистской теории и гендерных исследований — Анджелы Дэвис, Нэнси Чодороу, Джудит Батлер, Терезы де Лауретис, Гейл Рубин и др. Предлагаемая вниманию читателя подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.


Завантажити
Грабовська І., Кобелянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні

Грабовська І., Кобелянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні

Грабовська І., Кобелянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні. – К.: К.І.С., 2007. – 144 с.

Книга присвячена дослідженню феномену жіночого політичного лідерства в Україні. Автори поєднали роздуми сучасних українських жінок-політиків, тих, хто намагався стати політичними діячами, та аналітичні розвідки з проблеми політичного лідерства, створивши таким чином оригінальне дослідження майже не вивченого феномену жіночого політичного лідерства в Україні.


Завантажити
Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи. Конспекти занять: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх закладів

Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи. Конспекти занять: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх закладів

Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи. Конспекти занять: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх закладів / За ред. проф. Т. Говорун. – К.: 2011. – 806 с.

Навчальний посібник орієнтований на ознайомлення вчителів, шкільних психологів та соціальних педагогів з основами ґендерних знань та способами їх передачі учням різного шкільного віку. Автори пропонують інноваційні підходи до проблеми розвитку ґендерної компетентності учнівської молоді. Посібник допоможе вчителю разом із учнями відповісти на питання, чому ґендерні стереотипи стають на заваді освітньому, професійному, громадянському розвитку особистості, навчити дівчаток і хлопчиків розпізнавати та звільнятись від їхнього впливу на поведінку та взаємини статей.


Завантажити
Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник

Основи ґендерної політики в парламентській діяльності. Навчальний посібник / Автор. колектив: В.А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 100 с.

Навчальний посібник “Основи ґендерної політики в парламентській діяльності” спрямований на здобуття знань і вмінь з використанням інноваційних підходів щодо реалізації політики ґендерного партнерства, яка характеризує нові суспільні відносини, за яких чоловіки і жінки мають рівні можливості щодо самореалізації та самовдосконалення, на рівних умовах займаються всіма видами суспільної діяльності, мають рівні права на трудову діяльність, що, у свою чергу, потребує нових підходів у системі державного управління.


Завантажити
Женская солидарность: пособие для женщин и мужчин

Женская солидарность: пособие для женщин и мужчин

Женская солидарность: пособие для женщин и мужчин: Сборник статей / Под ред. Елены Гаповой и Натальи Сирош. – Мн.: Пропилеи, 2002. – 212 с.

В сборнике освещаются актуальные проблемы феминистского/женского движения, а также опыт работы в образовательном проекте «Участие женщин в общественной жизни Беларуси», указаны средства и источники поддержки женского движения, дается разнообразная справочная информация по теме.

Сборник будет полезным пособием для всех, кто интересуется гендерной проблематикой.


Завантажити