Г

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. – К.: Заповіт, 2016. – 244 c.

Це видання присвячене дослідженню гендерної проблематики в Україні. У виданні міститься доповідь, що складається з шести розділів, один з яких цілком базується на результатах загальнонаціонального соціологічного дослідження Центру Разумкова, стислий словник головних гердерних термінів, а також статті вітчизняних експертів.

Це видання буде корисним для експертів, соціологів, журналістів і всіх, хто цікавиться питаннями досягнення гендерної рівності в Україні.


Завантажити
Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Стислий виклад. – Київ, 2016. – 89 с.

Аналіз здійснено у 2016 році. Це частина роботи Проекту «Гендерне бюджетування в Україні» (ГОБ Проект), що впроваджується Міністерством фінансів України і фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida).


Завантажити
Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования)

Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования)

Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования).  Фонд ООН в области народонаселения в Кыргызской Республике (ЮНФПА). – Бишкек, 2016. – 233 с.


Завантажити
The Global Gender Gap Report 2016

The Global Gender Gap Report 2016

The Global Gender Gap Report 2016 – Доклад о гендерном разрыве в мире за 2016 год (на английском языке)

Through the Global Gender Gap Report, the World Economic Forum quantifies the magnitude of gender disparities and tracks their progress over time, with a specific focus on the relative gaps between women and men across four key areas: health, education, economy and politics. The 2016 Report covers 144 countries. More than a decade of data has revealed that progress is still too slow for realizing the full potential of one half of humanity within our lifetimes.


Завантажити
Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования

Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования

Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования. Запорожье: Печатный мир, 2011. – 200 с.

Исследование «Гендерный портрет Крыма» было выполнено в сентябре-октябре 2011 года Киевским международным институтом социологии по заказу Программы равных возможностей и прав женщин в Украине ЕС-ПРООН. Отчет с изложением основных результатов исследования и рекомендаций оформлен в виде этой публикации.


Завантажити
Голоси: Жінки та інвалідність

Голоси: Жінки та інвалідність

Голоси: Жінки та інвалідність

Інвалідність існує в кожному суспільстві. Ніхто з нас не застрахований від цього. Ми багато говоримо про програми і послуги для людей з інвалідністю, про пенсії та субсидії, про спеціалізовані заклади, про реабілітацію. Ми говоримо про включення. Ми – це найчастіше ті, які не мають інвалідності, і вважають, що існує таке поняття як особливі потреби чи обмежені можливості. Набагато рідше можна почути голос саме людей з інвалідністю.

Проект «ГОЛОСИ: жінки та інвалідність» є другим в серії виставок присвячених висвітленню різноманіття досвіду жінок. Це історії про подвійну дискримінацію – за ознакою ґендеру та інвалідності.

Дванадцять жінок розповіли про те, як інвалідність впливала на їх навчання, самовираження, працевлаштування та повсякденне  життя. Кожна історія має селфі учасниці. Вони також поділилися своїм розумінням інвалідності та її проявів у суспільстві.

Проект організований ГО "Твій Вимір" за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.


Завантажити
Ґендерні студії в сучасній Україні: матеріали всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції

Ґендерні студії в сучасній Україні: матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Ґендерні студії в сучасній Україні: матеріали всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції (12–13 березня 2015 р.): зб. наук. ст. / [гол. ред. С. О. Філоненко]. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 96 с.

У збірнику друкуються матеріали науково-практичної конференції «Ґендерні студії в сучасній Україні» (12–13 березня 2015 р.) за результатами проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. у галузі «Ґендерні дослідження».


Завантажити
Gender Monitoring of Parliamentary Elections-2014. Report

Gender Monitoring of Parliamentary Elections-2014. Report

Gender Monitoring of Parliamentary Elections-2014. Report

«Gender Monitoring of Parliamentary Elections-2014» was conducted by Women’s Consortium of Ukraine and Women’s Democracy Network Ukraine Country Chapter as part of its project implemented under Ukraine National Initiatives to Enhance Reforms (UNITER) program, which іs funded by the United States Agency for International Development (USAID) and implemented by Pact Inc.

The «Gender Monitoring of Parliamentary Elections-2014» Report examines the gender aspect of early parliamentary elections to the Verkhovna Rada (the Parliament) of Ukraine in 2014. The Report specifically focuses on the gender component of election programs and platforms of various political parties, gender analysis of electoral party lists, media component of the election campaign, and gender monitoring of female candidates in the majoritarian electoral system report also offers conclusions and recommendations for strengthening the role and participation of women in political life of Ukraine.

The Report intends to better inform experts, politicians, members of the academia, civil servants, local government officials and the broader public about the participation of women in the electoral processes in Ukraine


Завантажити
Ґендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року. Аналітичний звіт

Ґендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року. Аналітичний звіт

Ґендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року. Аналітичний звіт

Аналітичний звіт «Ґендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року» підготовлено і видано ВГО «Жіночий консорцім України» у партнерстві з Жіночою демократичною мережею (WDN) в рамках проекту «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Аналітичний звіт «Ґендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року» розкриває ґендерну складову позачергових виборів до Верховної Ради України 2014 року, а саме ґендерний компонент передвиборчих програм партій та ґендерну специфіку їх списків, медіакомпонент виборчої кампанії 2014 року, ґендерний моніторинг кандидаток-мажоритарниць. Збірник містить висновки та рекомендації щодо посилення ролі й участі жінок у політичному житті.

Розраховано на експертів, політиків, науковців, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, широке коло громадськості.


Завантажити
Гендер по-русски: преграды и пределы. Материалы международного научного семинара, Тверь, 10-12 сентября 2004 г.

Гендер по-русски: преграды и пределы. Материалы международного научного семинара, Тверь, 10-12 сентября 2004 г.

Гендер по-русски: преграды и пределы. Материалы международного научного семинара, организованного Финской Академией наук и Тверским государственным университетом в рамках международного и интердисциплинарного проекта “Contrasting  Russian Others: Gender and Nationality in Cultural, Historical and Literary Discourses of the 20th  Century“. Тверь. 10-12 сентября 2004 г.

Если луну, как известно, делают в Гамбурге, то «гендер по-русски» – в определенном смысле сделали в Финляндии. Идея провести научный семинар «Гендер по-русски: преграды и пределы» возникла в рамках международного (Финляндия-Россия-Германия) и интердисциплинарного проекта Финской Академии наук “Contrasting Russian Others: Gender and Nationality in the Historical, Cultural and Literary Discourses of the 20th Century”. Проведение конференции должно было стать своего рода подведением «предварительных итогов» названного научного проекта.


Завантажити