Ф

(від лат. femininus – жіночий) – в патріархатному суспільстві уявлення про те, якою має бути жінка, «нормативна» фемінність – комплекс фізичних, психологічних, морально-етичних характеристик, які приписуються жінці та очікуються від неї (наприклад, сексуальна привабливість, пасивність, м’якість характеру, турботливість, емоційність та ін.). У сучасному розумінні гендерної теорії Ф. є характеристикою людини будь-якої статі (а не лише жінки) і може змінюватися протягом життя під тиском різноманітних факторів, так у кожній культурі та в кожен історичний період існує велика кількість фемінностей (залежно від віку, соціального положення, місця проживання, сексуальної орієнтації та інших характеристик).

1