ДИФЕРЕНЦІ́ЙНА (РОЛЬОВА́) СОЦІАЛІЗА́ЦІЯ

(від лат. socialis – суспільний) – стратегія суспільства, спрямована на конструювання відмінностей між людьми різної статі, а також процес засвоєння людиною прийнятих у патріархатному суспільстві моделей «чоловічого» та «жіночого» гендера, гендерних стереотипів, формування «нормативної фемінності»  та «нормативної маскулінності».