Д

(від лат. socialis – суспільний) – стратегія суспільства, спрямована на конструювання відмінностей між людьми різної статі, а також процес засвоєння людиною прийнятих у патріархатному суспільстві моделей «чоловічого» та «жіночого» гендера, гендерних стереотипів, формування «нормативної фемінності»  та «нормативної маскулінності».

– пам’ятка світської писемності ХVІ століття, що містить сукупність правил поведінки чоловіка, у яких йому рекомендується, з-поміж усього іншого, жорстоке ставлення до дружини й дітей; в сучасному розумінні – авторитарний патріархатний порядок в  родині, який виключає гендерну рівність, паритетність, толерантність, спрямований на жорстке рольове виховання.

1