Д

Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження  «Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства»

Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження «Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства»

Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження  «Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства». 2014 р. / На замовлення Фонду народонаселення ООН

Автори Ірина Демченко, канд. екон. наук

При підготовці восьмої періодичної доповіді України до Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок було виявлено низку інформаційних прогалин. Однією з них є відсутність сучасного всебічного аналізу з питань доступності соціальних послуг, у т. ч. притулків для жінок, які постраждали від насильства, організаційного та ресурсного потенціалу таких закладів, перебігу та результативності їх роботи. Для вивчення зазначених питань було проведене дане соціологічне дослідження.


Завантажити
Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Европе

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Европе

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Европе. – Страсбург: Издательство Совета Европы, 2012. – 169 с.

Настоящий доклад является результатом крупнейшего из когда-либо проводившихся исследований в отношении гомофобии, трансфобии и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 47 государствах-членах Совета Европы. Результаты представлены в шести тематических главах с последующими выводами относительно будущих действий. Рекомендации Комиссара относительно вопросов, освещённых в исследовании, приводятся в начале доклада.


Завантажити
Дотримання громадянських прав трансгендерних людей в Україні

Дотримання громадянських прав трансгендерних людей в Україні

Дотримання громадянських прав трансгендерних людей в Україні. ГО «Інсайт». – Київ, 2012

Формально ми живемо в світі чоловіків і жінок, де поняття «стать», здавалося б, визначене й впізнаване, і часто видається, що наявний порядок речей універсальний і природний.

Паспортна стать, зафіксована лікарями при народженні, юридично не дозволяє нам інших варіантів самоідентифікації. Людей, які народжуються з ознаками чоловічої та жіночої статі (інтерсекс) – примусово «коригують» в той чи інший бік, за бажанням батьків, у перші дні після народження. Тих дітей, у яких інтерсексуальність проявляється в пубертатному віці, держава взагалі намагається не помічати, створюючи для них дискурс «відхилення» від так званої норми. Також часто можна почути про певне, так зване «традиційне», уявлення про стать, і що уявлення про «гендер» (соціальну стать) як про категорію, що не залежить від генетичної статі, набуте і непритаманне українському суспільству. Проте різноманітні соціокультурні дослідження розкривають правдиву ситуацію з цих питань. Виявляється що як в Україні, так і в усьому світі є люди, чиє існування не вписується в традиційне розуміння статі та гендеру. Своїм існуванням вони змінюють підходи до так званого «традиційного способу життя». Такі люди існують незалежно від політичних чи соціальних політик. Їх називають трансгендерними людьми.

Це дослідження являє собою нерепрезентативне кількісне дослідження в сфері дотримання прав трансгендерних людей, зокрема в сфері медичної допомоги та послуг.


Завантажити
Климова Л. Дети-404. ЛГБТ-подростки: в стенах молчания

Климова Л. Дети-404. ЛГБТ-подростки: в стенах молчания

Климова Л. Дети-404. ЛГБТ-подростки: в стенах молчания / Лена Климова. – Нижний Тагил, 2014. – 312 с.

Книга основателя и руководителя проекта «Дети-404» – результат личных наблюдений, разговоров со специалистами, чтения литературы, бесед и переписки с ЛГБТ-подростками. Как они осознают свою ориентацию и гендерную идентичность? Какие чувства при этом испытывают? Как реагируют родители и одноклассники, когда узнают о гомосексуальности подростка? Об этом и многом другом на страницах книги рассказывает автор и сами подростки – в отрывках из писем, складывающих пронзительную и нередко страшную картину жизни юных ЛГБТ в России.


Завантажити
Богачевська М. Дума України – жіночого роду

Богачевська М. Дума України – жіночого роду

Богачевська М. Дума України – жіночого роду. – Київ: Воскресіння. 1993. – 110 с.

Цю книжку можна без перебільшення назвати особливою. Це перша узагальнена науково-історична праця, що висвітлює роль українських жінок у затяжній, напруженій, кривавій боротьбі багатьох поколінь за незалежність Вітчизни. Матері, дружини, сестри, доньки, утворивши свої громади, товариства, зрештою – наймасовіший Союз Українок, продуманими громадсько-політичними заходами ширили освіту, культуру, утверджували національну свідомість серед свого населення. Так завдяки нашим жінкам, завдяки їхній співпраці з міжнародними жіночими організаціями світ більше довідався про Українську Народну Республіку, про її демократичні засади, про лютий Голодомор 33-го, про героїчну боротьбу українських повстанців з фашистськими та більшовицькими окупантами. 


Завантажити
Сімона де Бовуар. Друга стать (т.2)

Сімона де Бовуар. Друга стать (т.2)

Сімона де Бовуар. Друга стать / Перекл. з французької Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко: В 2 т. Том 2. – К.: Основи, 1995. – 392 с.

Ця успішна і по-справжньому революційна книжка розпочалася як спроба видатної жінки з'ясувати свою суть і своє призначення. Така спроба закінчилася тим, що книжка приголомшила, розлютила і сполошила мільйони читачів, докорінно змінивши уявлення про те, як жінки говорять і думають про себе. Ґрунтуючись на багатьох інтерв'ю з жінками різного віку й різного соціального становища, майстерно синтезуючи дослідження жіночого тіла і психіки, а також економічної й історичної ролі жінок. "Друга стать" є енциклопедичним і блискуче аргументованим документом, де засвідчується нерівність і насаджувана силоміць "інакшість" жінок. По стількох роках книжка зберегла свою життєву силу і пристрасність, утверджуючи постать Сімони де Бовуар як одного з найвидатніших мислителів двадцятого сторіччя.


Завантажити
Сімона де Бовуар. Друга стать (т.1)

Сімона де Бовуар. Друга стать (т.1)

Сімона де Бовуар. Друга стать / Перекл. з французької Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко: В 2 т. Том 1. – К.: Основи, 1994. – 390 с.

Ця успішна і по-справжньому революційна книжка розпочалася як спроба видатної жінки з'ясувати свою суть і своє призначення. Така спроба закінчилася тим, що книжка приголомшила, розлютила і сполошила мільйони читачів, докорінно змінивши уявлення про те, як жінки говорять і думають про себе. Ґрунтуючись на багатьох інтерв'ю з жінками різного віку й різного соціального становища, майстерно синтезуючи дослідження жіночого тіла і психіки, а також економічної й історичної ролі жінок. "Друга стать" є енциклопедичним і блискуче аргументованим документом, де засвідчується нерівність і насаджувана силоміць "інакшість" жінок. По стількох роках книжка зберегла свою життєву силу і пристрасність, утверджуючи постать Сімони де Бовуар як одного з найвидатніших мислителів двадцятого сторіччя.


Завантажити
Доклад о гендерном разрыве в мире за 2013 год (на английском языке)

Доклад о гендерном разрыве в мире за 2013 год (на английском языке)

The Global Gender Gap Report 2013  Доклад о гендерном разрыве в мире за 2013 год (на английском языке)

Гендерным разрывом принято называть разрыв между женщинами и мужчинами в любой сфере жизнедеятельности с точки зрения доступа тех и других к правам, возможностям и ресурсам. В докладе анализируются данные 136 стран мира. Основные показатели - доступ к системам здравоохранения и образования, участие в политической и экономической жизни, оплата труда. Согласно докладу, положение женщин улучшилось в 86 из 136 исследованных стран. Исландия в пятый раз подряд признана ведущей страной мира в плане гендерного равноправия.

Загрузить файл с сайта Всемирного экономического форума (World Economic Forum)


Завантажити
1