Б

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза. Відп. ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 82 с.

Перша спроба ґендерного аналізу соціального законодавства України. Пропоноване видання є складовою частиною експертизи українського законодавства, що здійснюється в рамках проекту ПРООН «Сприяння ґендерній рівності». 


Завантажити
Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

Blagojevic М. UNDP UKRAINE: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming. United Nations Development Programme in Ukraine, 2006

«Recommendations for Gender Mainstreaming in UNDP Ukraine and its programmes» and this Review are providing “whys”, “whats” and “hows” for gender mainstreaming from the perspective of the concrete context of UNDP in Ukraine. It is meant to suplly the reader with the understanding of what has been done in this area so far, and to encourage him/her to take next steps in the same direction. It is a review and often compilation of the existing documents, but in a manner which supports the logic of the necessity and importance of gender mainstreaming. It is targeting the readers who are sceptical and not very well informed about the issues. But, it could also be helpfull to those who need to sharpen up their arguments in favor of gender mainstreaming in UNDP, Ukraine.


Завантажити
Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів

Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів

Благоєвіч М. ПРOОН УКРАЇНА: огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів. Програма розвитку ООН в Україні, 2006

Рекомендації спрямовано на впровадження ґендерних підходів у системі закладів ПРООН в Україні. Мають на меті забезпечити інформацією про досягнуті результати у цій сфері та вказати на наступні кроки у цьому напрямі. Матеріали є оглядом і водночас збірником чинних документів, які логічно доводять необхідність і важливість ґендерних перетворень. 

Розраховано для тих, кому потрібно знайти чіткі аргументи на користь впровадження ґендерних підходів у діяльність ПРООН в Україні, а також для скептиків чи недостатньо поінформованих щодо цих питань.


Завантажити
Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза

Буроменський М.В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза / Відп. ред. Т.М. Мельник. – К.: Логос, 2001. – 40 с.

У виданні розкриваються об’єктивні процеси формування міжнародного співробітництва щодо захисту прав жінок і утвердження ґендерної рівності як специфічного напрямку міжнародного співробітництва з прав людини, висвітлюються міжнародно-правові принципи рівноправності жінок і чоловіків, правові засоби боротьби з дискримінацією щодо соціальних статей. Аналізуються міжнародно-правові зобов’язання України та показується їх значення для ґендерного реформування національного законодавства. Акцентується увага на міжнародній правозахисній системі від ґендерної дискримінації.


Завантажити
Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.

«Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти» є результатом оцінки різних аспектів функціонування системи попередження насильства в сім’ї в Україні, що почала складатись з 2002 р., після набуття чинності Законом України «Про попередження насильства в сім’ї». У дослідженні подано відомості про здобутки державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та її регіональних підрозділів; правові та соціально-психологічні засади організації роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї; роль закладів та установ освіти і охорони здоров’я у наданні послуг потерпілим від насильства в сім’ї тощо.

Частиною дослідження є аналіз передового досвіду («найкращих практик») країн світу у сфері протидії домашньому насильству, надання захисту та допомоги постраждалим, просування їх прав та роботи з особами, які вчиняють насильство в сім’ї.


Завантажити
Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні

Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні

Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні / Упорядник І. Буяльська / За заг. ред. С. Павлиш. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 16 с.

Публікація являє собою довідник про організації та установи, які надають соціальні послуги у випадках вчинення насильства в сім’ї. Довідник розрахований і на працівників органів внутрішніх справ, які надають особам, які постраждали від насильства в сім’ї та/або його вчинили, інформацію про органи і установи, де можна отримати допомогу або пройти корекційну програму відповідно.

Цей довідник розроблено в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» – проекту, який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу. Думки, висновки та рекомендації належать упорядникам системи ООН.


Завантажити
Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства

Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства

Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства / исполн.: С. Н. Бурова, О. А. Янчук ; ПУ «Офис европейской экспертизы и коммуникаций». – Минск : ОЕЭК, 2014. – 72 с.

В Беларуси распространены прямые и косвенные формы гендерной дискриминации, которые таковыми большинством населения и представителей власти не осознаются. В стране имеется правовая и нормативная база, в которой закреплено равенство полов, но в ней не содержится механизмов реальной защиты этих прав при их нарушении. Белорусское общество в основном патриархально, гендерные стереотипы распространены и присущи более чем половине взрослого населения, при этом большинство мужчин и женщин не видят необходимости что-то менять. Таковы данные анализа сектора, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства, подготовленного просветительским учреждением "Офис европейской экспертизы и коммуникаций".

В основу аналитической работы положены дискурсный анализ национальных документов, касающихся регулирования гендерных отношений, результаты анкетирования по изучению общественного мнения о гендерном равенстве, индивидуальных и групповых экспертных интервью.


Завантажити
Права людини в Україні: перше півріччя 2015

Права людини в Україні: перше півріччя 2015

Права людини в Україні: перше півріччя 2015. Наукове видання. За ред.: А. Б. Благої, О. А . Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Київ, 2015. – 184 с.

Видання містить аналіз ситуації з дотриманням прав людини в першому півріччі 2015 року, підготовлений експертами неурядових організацій та фахівцями у цій сфері. У доповіді аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основоположних свобод і поліпшення ситуації в цілому.


Завантажити
Бендас Т. В. Гендерная психология

Бендас Т. В. Гендерная психология

Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.:  Питер, 2006. – 431 с: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

В учебном пособии представлена новая отрасль психологической науки – гендерная психология. По разным проявлениям психики и поведения сравниваются девочки и мальчики, женщины и мужчины. Используются материалы многочисленных отечественных и зарубежных исследований (в том числе – не переведенных на русский язык). Учебные задания разнообразны: подготовка доклада и реферата, проведение пилотажных исследований, тренинговые упражнения, темы групповых дискуссий, творческие задания. В Приложении помещены методики, используемые для сравнения мужчин и женщин по различным позициям. Некоторые из них представлены как учебные задания. Их применение позволит студентам и аспирантам приобрести навыки работы с данными методиками. 


Завантажити
Брандт Г. А. Философская антропология феминизма. Природа женщины

Брандт Г. А. Философская антропология феминизма. Природа женщины

Брандт Г. А. Философская антропология феминизма. Природа женщины / Г. А. Брандт. – СПб.: Алетейя, 2006. – 160 с. – (Гендерные исследования).

Главное открытие феминистской мысли во второй половине XX века на магистральном пути познания человека западноевропейской философией состояло в том, что у человека есть пол. Эта банальная истина была  вытеснена с главной дороги западной философской антропологии, и феминизм, начав осмысливать свои философские основания, указал с детским  простодушием, что король – голый, что «человек» как главный герой всех  антропологических теорий, понимаемый вне своего корневого качества, каким является пол, есть лишь одна из разновидностей «голой» абстракции. Иными словами, феминизм взялся доказать, что пол не сводится только к  первичным и вторичным половым признакам, он пронизывает все сферы социальной и культурной жизни человека.

Рассмотрению этого доказательства и посвящена настоящая книга. Она адресована философам, культурологам, социологам, психологам, студентам и преподавателям курсов по современной западной философии, гендерной теории, истории и теории культуры, а также всем интересующимся  философскими проблемами пола.


Завантажити