АНДРОГІ́ННА ОСОБИ́СТІСТЬ

(з грец. andros – чоловік та gyne – жінка) – тип особистості людини, котрий поєднує в собі і якості, що  традиційно  вважаються «більш жіночими» (наприклад, емоційність, ніжність, чуттєвість  та ін.), і традиційно «чоловічі» риси (наприклад, упевненість, сміливість, логічне мислення тощо). Уважається, що наявність та розвиненість і тих, і  інших якостей  та їх використання залежно від ситуації робить людей найбільш стійкими до стресу, гармонійними та допомагає досягти успіху в житті.  Помилковим є сприйняття андрогінної  особистості як так званої середньої істоти – «нечоловіка» й «нежінки».