АНДРОЦЕНТРИ́ЗМ

(від грец. andros – чоловік і лат. centrum – центр) – культурна традиція, світогляд, центром, відправною точкою, нормою якого вважається чоловік і все чоловіче, а жінка та все, що з нею пов’язане, сприймається як другорядне, неважливе, неправильне, відхилення від чоловічої норми. Андроцентризм як певна система поглядів формується як через моральні та культурні норми і моделі поведінки та взаємин, так і засобами мови. З одного боку, мова відображає все, що сприймає, знає та уявляє людина, ніби «вбудовуючи» андроцентризм у використовувані слова та їх значення, з іншого – ті мовні одиниці, якими ми користуємося в мовленні, формують нашу свідомість, світосприйняття.