А

(з грец. andros – чоловік та gyne – жінка) – тип особистості людини, котрий поєднує в собі і якості, що  традиційно  вважаються «більш жіночими» (наприклад, емоційність, ніжність, чуттєвість  та ін.), і традиційно «чоловічі» риси (наприклад, упевненість, сміливість, логічне мислення тощо). Уважається, що наявність та розвиненість і тих, і  інших якостей  та їх використання залежно від ситуації робить людей найбільш стійкими до стресу, гармонійними та допомагає досягти успіху в житті.  Помилковим є сприйняття андрогінної  особистості як так званої середньої істоти – «нечоловіка» й «нежінки».

(від грец. andros – чоловік і лат. centrum – центр) – культурна традиція, світогляд, центром, відправною точкою, нормою якого вважається чоловік і все чоловіче, а жінка та все, що з нею пов’язане, сприймається як другорядне, неважливе, неправильне, відхилення від чоловічої норми. Андроцентризм як певна система поглядів формується як через моральні та культурні норми і моделі поведінки та взаємин, так і засобами мови. З одного боку, мова відображає все, що сприймає, знає та уявляє людина, ніби «вбудовуючи» андроцентризм у використовувані слова та їх значення, з іншого – ті мовні одиниці, якими ми користуємося в мовленні, формують нашу свідомість, світосприйняття.

1