А

Антология гендерной теории (Ч.2)

Антология гендерной теории (Ч.2)

Антология гендерной теории (Ч.2) / кол. авт. Европ. гуманит. ун-т. Центр гендер. Исслед.; сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи 2000

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков феминистской теории и гендерных исследований — Анджелы Дэвис, Нэнси Чодороу, Джудит Батлер, Терезы де Лауретис, Гейл Рубин и др. Предлагаемая вниманию читателя подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.


Завантажити
Антология гендерной теории (Ч.1)

Антология гендерной теории (Ч.1)

Антология гендерной теории (Ч.1) / кол. авт. Европ. гуманит. ун-т. Центр гендер. Исслед.; сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи 2000

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков феминистской теории и гендерных исследований — Анджелы Дэвис, Нэнси Чодороу, Джудит Батлер, Терезы де Лауретис, Гейл Рубин и др. Предлагаемая вниманию читателя подборка текстов позволяет получить достаточно полное представление об эволюции, теоретических и социальных истоках, основных направлениях гендерных исследований на Западе. Спектр затрагиваемых тем охватывает самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и социологии до кинотеории и культурной антропологии.


Завантажити
Абетка рівності

Абетка рівності

Абетка рівності / Автор тексту: Павло Полянський. – Київ: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. – 13 с. 

«Абетка рівності» підготовлена до Дня ґендерної грамотності, який проводиться 10 вересня 2007 року, в рамках Року ґендерної рівності (Постанова Кабінету Міністрів України № 741 від 16.05.2007 р.) за спільної ініціативи Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки програми розвитку ООН в Україні 


Завантажити
Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник

Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник / В. П. Кротиков, Б. П. Андресюк, В. Л. Топальський, В. М. Малюга, П. М. Слюсаренко, В. В. Панін, Ю. І. Костенко, О. М. Кокун, С. М. Хорунжий; НДЦ гуманіт. пробл. Збройн. Сил України. – К., 2011. – 112 c.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні і практичні засади ґендерної політики у Збройних сил України, її сутність, зміст, особливості та проблеми, пов’язані з процесами упровадження ґендерного підходу у військовому середовищі. Пропонуються рекомендації щодо удосконалення гендерного підходу у Збройних Силах України, подолання традиційних ґендерних стереотипів і ґендерно-рольових конфліктів, урахування психологічних особливостей жінок у процесі службової взаємодії.


Завантажити
Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства

Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства

Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства / исполн.: С. Н. Бурова, О. А. Янчук ; ПУ «Офис европейской экспертизы и коммуникаций». – Минск : ОЕЭК, 2014. – 72 с.

В Беларуси распространены прямые и косвенные формы гендерной дискриминации, которые таковыми большинством населения и представителей власти не осознаются. В стране имеется правовая и нормативная база, в которой закреплено равенство полов, но в ней не содержится механизмов реальной защиты этих прав при их нарушении. Белорусское общество в основном патриархально, гендерные стереотипы распространены и присущи более чем половине взрослого населения, при этом большинство мужчин и женщин не видят необходимости что-то менять. Таковы данные анализа сектора, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства, подготовленного просветительским учреждением "Офис европейской экспертизы и коммуникаций".

В основу аналитической работы положены дискурсный анализ национальных документов, касающихся регулирования гендерных отношений, результаты анкетирования по изучению общественного мнения о гендерном равенстве, индивидуальных и групповых экспертных интервью.


Завантажити
Аналіз процедури зміни (корекції) статі в Україні та міжнародної практики

Аналіз процедури зміни (корекції) статі в Україні та міжнародної практики

Аналіз процедури зміни (корекції) статі в Україні та міжнародної практики / Громадська організація «Інсайт», 2012

В Україні достовірна і наукова інформація про трансгендерність практично відсутня в публічному просторі. Багато людей вважають, що «змінити стать» можна лише в одному напрямку – тільки з чоловічої на жіночу чи навпаки. Також актуальною є проблема некомпетентності українських медиків щодо феномену трансендерності, що видно, зокрема, з використовуваної ними термінології. 


Завантажити
Абетка з прав ЛГБТ

Абетка з прав ЛГБТ

Абетка з прав ЛГБТ. Інформаційно-освітнє видання / Олена Шевченко, Юрій Франк – ГО «Інсайт», 2014.- 59 с.

Новий навчальний посібник «Абетка з прав ЛГБТ» був розроблений Громадською організацією «Інсайт» за підтримки Норвезького Хельсинського Комітету з прав людини.

Ця публікація є складовою роботи Громадської організації «Інсайт» з інформування широкого кола правозахисників та організацій громадянського суспільства, що працюють або мають намір працювати у сфері протидії дискримінації та захисту прав меншин.

Також цей навчальний посібник може бути корисним для представників органів місцевого самоврядування та інших державних інституцій — для отримання засадничої інформації про те, як пов'язані міжнародні стандарти у сфері дотримання прав людини та ЛГБТ спільнота.


Завантажити
1